Mercek Altı

Velilerin kabirlerini (meşhed) ziyaret hakkında İmam Gazali'nin fetvası
Velilerin kabirlerini (meşhed) ziyaret hakkında İmam Gazali'nin fetvası

Bu zevât-ı kirâmın kabirlerinin ziyaret edilmesini menetmek son derece muhal ve çirkin bir harekettir. Eğer peygamberlerin kabirlerini ziyaret etmeyi caiz görürse o zaman velilerin, alimlerin ve sâlihlerin kabirlerini ziyaret etmek de aynı mânâda değil midir?

‘Tıbb-ı Nebevî’yi yeniden konumlandırmak
‘Tıbb-ı Nebevî’yi yeniden konumlandırmak

Türk-İslam kültüründe ise bu tabir Farsça terkip şekliyle “Tıbb-ı Nebevî” olarak kullanılmış ve bir kısmı tercüme, bir kısmı ise telif olarak Türkçe eserler kaleme alınmıştır. Tıbb-ı Nebevî’ye temel teşkil eden Kuran ayetleri ve Hz. Muhammed (s.a.)’in hadislerinde umumiyetle koruyucu hekimlikten bahsedildiği görülmekle birlikte hastalık durumlarında tıbbi tedaviyi teşvik ettiğini, teferruatlı sağlık ilkeleri vermeyi hedeflediğini, çeşitli hastalıkların zikredilip tedbir ve tedavi usullerinden bahsedildiğini ve bitkisel bazı ilaç isimlerine de yer verildiğini görmekteyiz. Dr. Mahmut Tokaç yazdı.

Türkçede Mevdudi'nin hangi kitapları var?
Türkçede Mevdudi'nin hangi kitapları var?
Ayetin bir tefsiri olarak arıdaki mucize
Ayetin bir tefsiri olarak arıdaki mucize
Unutkan mı yoksa dikkatsiz misiniz?
Unutkan mı yoksa dikkatsiz misiniz?
Kudüs bizim neyimiz olur?
Kudüs bizim neyimiz olur?

Yazar Taha Kılınç’ın ilimizde verdiği seminer esnasında ifade ettiği “Kudüs bizim neyimiz olur?” sorusuyla bitirdiğim yazı üzerinden işaret ettiğim hassas konuyu şimdi ele alalım.

An olur asrı aşar...
An olur asrı aşar...

Yaşanan veya önceden tevarüs eden öyle anlar vardır ki, o an'ın etkisi, durgun göle atılan taşın oluşturduğu açılan daireler gibi büyür ve çağdan çağa akar. Ahmet Mercan yazdı.

Pişmanlığı hiçbir doktor tedavi edemez!
Pişmanlığı hiçbir doktor tedavi edemez!