Kitap

Uçtun Yine Deli Gönül
Uçtun Yine Deli Gönül

Derdini dava diye yaşayan ve olanca onuruyla taşıyan Asım Abi’nin kitabına “Uçtun Yine Deli Gönül” ismini kim koymuşsa, tebrik ederim. Fazlasıyla rasyonel, akılcı, maddeci ve kir pas içindeki bir dünyada Müslümanca yaşamak, gönül gözüyle görmeden ve ayakları yerden kesmeden mümkün olabilir mi? Asım Abi’nin dünyaya karşı aldığı tavra ve ruh haline uygun geliyor bana bu söz. Mehmet Ali Başaran yazdı.

Mantıku’t Tayr ve eserde geçen sembol kavramlar
Mantıku’t Tayr ve eserde geçen sembol kavramlar

“Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Meyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına Cânını cânâna vermekdir kemâli âşıkın Vermeyen cân i’tirâf itmek gerek noksânına Aşk derdinin devâsı kâbil-i dermân değil Terk-i cân derler bu derdin mu’teber dermânına Hiç kim cânân içün cân vermeğe lâf itmesin Kim gelüpdür bu sıfat ancak Fuzûlî şânına". Sümeyra Güler yazdı.

Peygamber düşmanları ne demek istiyor?
Peygamber düşmanları ne demek istiyor?
Hadis karşıtları ne yapmak istiyor?
Hadis karşıtları ne yapmak istiyor?
Zor zamanda âlim olmak: Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın hayatı ve mücadelesi
Zor zamanda âlim olmak: Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın hayatı ve mücadelesi
'Kıyısında hüznün sağlam bir limandır şiir'
'Kıyısında hüznün sağlam bir limandır şiir'

"Hani bazı şiir kitapları vardır, döner dolaşırsınız yine dilinize dolayıverir, elinize alıverirsiniz bazı dizelerini kalbinizin ucuna asıverirsiniz ya 2021 yılında Ötüken Yayınları'ndan yeniden neşredilen Zamansız Sipahi de böylesi dizelerden bir dünya kurmuş." Ayşe Aydın yazdı.

Yorgun Savaşçı dizisi niçin yakıldı?
Yorgun Savaşçı dizisi niçin yakıldı?

"Halit Refiğ’in 1979’da TRT için çektiği Kemal Tahir’in aynı adlı romanından senaryolaştırılan “Yorgun Savaşçı” adlı dizi film, 1983’te askeri cunta tarafından “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı karşıtı bir yapım olması” gerekçesiyle yakılmıştır." Sakine Odabaşı yazdı.

Kıyamet Emeklisi: Şule Gürbüz’ün yeni romanı duyuruldu
Kıyamet Emeklisi: Şule Gürbüz’ün yeni romanı duyuruldu

banner19

banner26