banner17

Hikmet

3. Devre Melamiliğinin önde gelen isimleri
3. Devre Melamiliğinin önde gelen isimleri

Osmanlı sonrasında önce Hristiyan Slav devletlerinin, ardından komünist iktidarların idaresine geçen Balkanlar’da dinî bütün müesseseler kapatılmış, ancak 3. Devre Melamiliği, olumsuz şartlara rağmen bu bölgede ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Yetkin İlker Jandar yazdı.

Sünnet, Kur'an'ın anahtarıdır
Sünnet, Kur'an'ın anahtarıdır

Kur'an’daki hükümlerin pek çoğu mücmel (özlü) ifadeler ve küllî kaideler şeklinde beyan edilmiştir. Bu açıdan sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından çok, Kur'an'ın sünnetin beyanına ihtiyacı vardır.

İlim ahlakı, eğitimin en önemli ayağıdır
İlim ahlakı, eğitimin en önemli ayağıdır
Ali Emirî Efendi hikmeti harf harf dokumuş
Ali Emirî Efendi hikmeti harf harf dokumuş
Hicret, teslimiyet ve tedbir
Hicret, teslimiyet ve tedbir
Tasavvufî düşünce ilim olmadan olmaz
Tasavvufî düşünce ilim olmadan olmaz

Kur’an, hadis ve tefsirden koparılmış, dinî ilimlerden ayrılmış ve soyutlanmış bir tasavvuf düşüncesinin inşası, tasavvuf değil başka bir şey olur. O başka şeyin bırakın tasavvuf ile alakasını, İslam ile alakası bile tartışılır hale gelir.

Fütüvvet ağacını yeşertmek zorundayız
Fütüvvet ağacını yeşertmek zorundayız

Fütüvveti her ne kadar toplumumuz unutsa da bir zamanlar hayat damarımızdı.

Ruhlardaki incelik kıyafetlere yansırdı!
Ruhlardaki incelik kıyafetlere yansırdı!

banner19

banner20