Hikmet

Mevlanâ “ney”imiz, Mesnevî kimimiz olur?
Mevlanâ “ney”imiz, Mesnevî kimimiz olur?

"Mesnevî, altı defter (cilt) ve yaklaşık olarak 25.700 beyitten oluşan Farsça eserdir. Esere, Mesnevî ismi nazım şekline dayanarak verilmiştir. Mevlanâ, bu eserini seyr-i sülûkta bulunanlar için “irşad” kitabı olarak tanımlamıştır." Merve Altıntaş yazdı.

İnsanın yatay ve dikey tarihi
İnsanın yatay ve dikey tarihi

"Allah zamanın sahibidir. Dilerse zaman içinde zaman yaratır. Hayallerimiz çok. Zamanımız hiçbir şey için yetmiyor. Zamandaki bereket kavramını unuttuk. Kargaşa yaşayan zihnimizden bereketli zamanlar silineli çok oldu…" İbrahim Selamet yazdı.

İnsana iyi gelen dünya
İnsana iyi gelen dünya
Kalem tüccarı
Kalem tüccarı
Bir ölüm risalesi
Bir ölüm risalesi
Ahsenü’l-Halikîn: “Yaratanların en güzeli” Allah
Ahsenü’l-Halikîn: “Yaratanların en güzeli” Allah

"Kur’an-ı Kerîm’de de Cenâb-ı Hakk için “Ahsenü’l-Halikîn (Yaratanların en güzeli)”, “Allah-u Ekber (Allah en büyük)”, “Hayru’l-Fasilîn (İşleri çözüme kavuşturanların en hayırlısı)”, “Hayru’l-Muhsinîn (İhsanda bulunanların en hayırlısı)”, “Erhamürrahimin (Merhametlilerin en merhametlisi)” gibi ism-i tafdîl içeren tabirler bulunmaktadır." Erdinç Tekbaş yazdı.

Nasihat nedir?
Nasihat nedir?

Ömer Nasuhi Bilmen'in "Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler" kitabından "Nasihat nedir?" başlıklı çalışmayı istifadelerinize sunuyoruz.

Allah Katında Kabule Değer Olan İman Hangisidir?
Allah Katında Kabule Değer Olan İman Hangisidir?

banner19

banner36