Hikmet

Allah tahammül gücümüzü artırsın
Allah tahammül gücümüzü artırsın

Hâmili Kur'an olmanın bilincinde olan insanın hayatı Kur'an ile değişir. Bir su damlası olarak başladığı insan olma yolculuğunda ahseni takvim derecesine ulaşır. İsmail Demirbaş yazdı.

Kehf suresinin 49. ayetindeki hıçkırık seslerini duymuş muydunuz?
Kehf suresinin 49. ayetindeki hıçkırık seslerini duymuş muydunuz?

Kur'an'ın nüzulü devam ederken Peygamber Efendimiz (sas) inen ayetleri arkadaşlarının bir kısmına ezberletmiş, bir kısmına da imkanları nispetinde kemik, tahta, deri ve taş gibi malzemelere yazdırmıştır. Celalettin Alkan yazdı.

İbn Arabî manevi açıdan abdesti nasıl yorumluyor?
İbn Arabî manevi açıdan abdesti nasıl yorumluyor?
Tasavvufi kavramların hadisteki karşılığı
Tasavvufi kavramların hadisteki karşılığı
Mehmed Zahid Kotku Efendi mümin zikirden gafil olamaz diyor
Mehmed Zahid Kotku Efendi mümin zikirden gafil olamaz diyor
İmam Gazâli’ye göre Kur’ân’ı anlamayı engelleyen dört perde
İmam Gazâli’ye göre Kur’ân’ı anlamayı engelleyen dört perde

İmam Gazzâlî’nin önemli risalelerinden biri olan “Kitâbu Âdâbi Tilâveti’l-Kur’ân” Cemal Aydın’ın Türkçe çevirisiyle Sufi Kitap tarafından yayımlandı.

Ne çok ihmal ettiğimiz şey var
Ne çok ihmal ettiğimiz şey var

Diriliş ve hesap inancı insan üzerinde etkili bir öz denetim duygusu oluşturur. Yaşam tarzının oluşmasında, karar vermede ve tercih etmede etkin bir rol oynar. İsmail Demirbaş yazdı.

Hz. Peygamber bizi sükûta çağırıyor
Hz. Peygamber bizi sükûta çağırıyor

banner19

banner13

banner26