banner17

Hikmet

İbnü'l Arabî'nin kitaplarına kim el koydu?
İbnü'l Arabî'nin kitaplarına kim el koydu?

İbnü'l Arabî Hazretleri sayısı üç yüz ile beş yüz arasında değişen kitap yazmıştı. Hazret yazdığı 27 kitabı ise emaneten isteyen bir arkadaşından geri alamamış. Kitaplarının fihristini çıkardığı bir mektubunda bu husustan yakınıyor. Ahmed Sadreddin yazdı.

Narı sevelim, nâra girmeyelim
Narı sevelim, nâra girmeyelim

Nar tanelerinin her biri, biriciktir, özgündür. Hiçbiri diğerine benzemez. Tıpkı insanlar gibi. Görünüş, sıfat birbirine benzer ama aradaki küçük farklar aslında büyüktür. Kâmil Yeşil yazdı.

Ehl-i Beyt 'yeryüzünün direkleri' olarak müjdelendi
Ehl-i Beyt 'yeryüzünün direkleri' olarak müjdelendi
İnsan nefs ve aklının taleplerini nasıl ayırt edebilir?
İnsan nefs ve aklının taleplerini nasıl ayırt edebilir?
Sadreddin Konevî'nin Bağdat'ın düşüşünü haber veren rüyası
Sadreddin Konevî'nin Bağdat'ın düşüşünü haber veren rüyası
Çünkü sen, yalnız kalbinden ibaretsin
Çünkü sen, yalnız kalbinden ibaretsin

Büyük İslam velilerinden Hz. Pir Seyyid Abdülkadir Geylânî Efendimiz’in çeşitli şahıslara göndermiş olduğu irşad mektupları meşhurdur. Ahmed Sadreddin o mektuplardan birini alıntıladı.

Roger Garaudy: O noktanın adı İslam
Roger Garaudy: O noktanın adı İslam

Müslüman olduktan hemen sonra 1982’de Türkiye’de bir konferans veren Roger Garaudy, samimiyetini sorgulayan gazeteciye unutulmayacak bir cevap verir.

'Hüseyin' ismi üzerine emsalsiz bir okuma
'Hüseyin' ismi üzerine emsalsiz bir okuma

banner19

banner13

banner20