Hikmet

Tasavvuf ve felsefe ilişkisi
Tasavvuf ve felsefe ilişkisi

"Filozoflar sırf aklı kullandığı için çelişkilerden kurtulamamış ve ortaya çıkan her filozof, kendinden öncekileri ret ve tenkitle işe başlamıştır. Bunda benlik duygusunun ve nefsanî iddiaların ön planda tutulmasının rolü olsa da asıl sebep, aklın çelişkilerden kurtulamama özelliğidir." Mahmut Şevket Serik yazdı.

Camiye giriş kuralı: Tayyib ruh, tayyib bedende gerek!
Camiye giriş kuralı: Tayyib ruh, tayyib bedende gerek!

"Tanrılık iddiasındaki ahmağa haddi, bir küçük sinekle bildirilmişti... Bugün de –ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun– küçük bir virüsle temizliğin İslâm’ın şiarı, Müslümanın vasfı olduğu gösteriliyor." Ali Erdal yazdı.

Muharrem ayı nasıl idrak edilmeli?
Muharrem ayı nasıl idrak edilmeli?
Böyle bir yangın görülmemiştir
Böyle bir yangın görülmemiştir
'Hacc, Kâbe’yi terkle başlar!'
'Hacc, Kâbe’yi terkle başlar!'
Hz. Ali’den (ra) kalplerimize merhem olacak hikmet damlaları
Hz. Ali’den (ra) kalplerimize merhem olacak hikmet damlaları

Hz. Ali (ra) diyor ki: ”Bu kalpleri dinlendirin ve onlar için hikmetli hoş sözler söyleyin. Çünkü vücudun yorulup bıktığı gibi onlar da yorulup bıkarlar.”

Öte âlemlere açılan kapı ya da makamda
Öte âlemlere açılan kapı ya da makamda

"Başları ucunda hece taşları / Ne söylerler ne bir haber verirler” der Yunus. Söylemeseler de haber vermeseler de çok şey anlatırlar. Keramet kapıdan geçmesini bilmekte. Hoş, bilsek de bilmesek de bir gün o kapıdan geçeceğiz." Muhammed Emin Avcı yazdı.

Kuran hakikatleri ve modern teologlarımız: “Musa ve Hızır Kıssası”
Kuran hakikatleri ve modern teologlarımız: “Musa ve Hızır Kıssası”

banner26