Gezi-Mekan

Camilerde akustik II
Camilerde akustik II

"Bundan yaklaşık beş asır önce (XVI. yüzyılda) inşa edilen Mimar Sinan’ın camilerinde büyük bir başarıyla sağlanan akustik çözümlemelerin esrarı günümüzde bile halâ tam olarak çözülememiştir." Mimar Mehmet Osmanlıoğlu yazdı.

Camilerde akustik (1)
Camilerde akustik (1)

"Mimari akustik; insan faaliyetleri için tasarlanan ve inşa edilen yapay çevre (yapılar) ile insan kulağının algılayabildiği ve “ses” olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini düzenleyen bilim dalıdır." Mimar Mehmet Osmanlıoğlu yazdı.

Şadırvanlar şehri, irfanın bekçisi Kastamonu
Şadırvanlar şehri, irfanın bekçisi Kastamonu
Güvercin mahfilleri yok olan camiler
Güvercin mahfilleri yok olan camiler
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında
Dünyadan ahirete açılan bir sofra: Konya mutfağı
Dünyadan ahirete açılan bir sofra: Konya mutfağı

"Bizim inanç disiplinimizde yediklerimiz ile amel-i salihimiz arasında doğrudan bir ilişki olmakla birlikte haramlarla beslenen vücut çalıntı mallarla yapılan bir binaya benzetilir." Hacer Yeğin yazdı.

İslâm medeniyetinin letafet nişâneleri: Kervansaraylar
İslâm medeniyetinin letafet nişâneleri: Kervansaraylar

"İslâm hudutlarının genişleyip yeni ticarî güzergâhların Müslümanların hâkimiyetine girmesi ile bu stratejik noktalarda inşa edilen ribatlar, kervanların yol güvenliğini sağlamaya ve konaklama ihtiyaçlarını gidermeye mahsus kervansaraylara dönüşmüştür." Sümeyra Güler yazdı.

Camilerin yeniden yapım sürecinde çağın beklentileri
Camilerin yeniden yapım sürecinde çağın beklentileri

banner26