Söyleşi

Prof. Dr. Gürsoy Şahin: “Türklerle Ermenilerin ilişkilerinin olumlu yönünü kaybedip çatışmaya dönüşmesi uzunca bir sürecin sonucunda ortaya çıkmaktadır.”
Prof. Dr. Gürsoy Şahin: “Türklerle Ermenilerin ilişkilerinin olumlu yönünü kaybedip çatışmaya dönüşmesi uzunca bir sürecin sonucunda ortaya çıkmaktadır.”

“Osmanlı veya Türk tarihinin diğer alanlarındaki meseleleri mutlaka bilimsel eserler üzerinden okumak, araştırmak, irdelemek daha doğru olacaktır. Sonuç olarak bilimsel hakikate ulaşmanın en önemli yolunun bilimsel çalışmalarla olacağı kanaatindeyim.” Deniz Demirdağ’ın söyleşisi.

Mehmet Emin Saraç Hocaefendi: Evimiz Tam Bir Kur'an Medresesiydi
Mehmet Emin Saraç Hocaefendi: Evimiz Tam Bir Kur'an Medresesiydi

Muhterem Mehmet Emin Saraç Hocaefendi ile; hayatından, ailede aldığı din eğitiminden, Mısır’daki eğitim sürecinden, yakın tarihteki önemli hadiselerden ve halihazırda devam eden derslerinden konuştuk. Hocaefendi ayrıca Ali Haydar Efendi, Esad Efendi, Sami Efendi, Zahidü’l Kevseri, Abdurrahman Gürses Hocalar ve Adnan Menderes gibi yakın tarihimizin önemli simalarından da genişçe bahsetti.

Dr. Recep Karakaya: “Ermeni terör örgütlerinin bağımsız bir devlet kurma çabaları ve isyanlar çıkarmaları, Ermeni toplumunun azınlıkta kalan bir kısmını ayrılıkçı emellere yöneltmiştir.”
Dr. Recep Karakaya: “Ermeni terör örgütlerinin bağımsız bir devlet kurma çabaları ve isyanlar çıkarmaları, Ermeni toplumunun azınlıkta kalan bir kısmını ayrılıkçı emellere yöneltmiştir.”
Mustafa Uçurum: “Yazmak, insanın kendini tatmin ettiği bir araç değil, okuyucuların gönlüne dokunan bir ışığın ardına düşmektir.”
Mustafa Uçurum: “Yazmak, insanın kendini tatmin ettiği bir araç değil, okuyucuların gönlüne dokunan bir ışığın ardına düşmektir.”
Nurullah Genç: “Edebiyat bir milletin dinî, millî, tarihî mefkûresini, fikir dünyasını etkileten en önemli araçtır.”
Nurullah Genç: “Edebiyat bir milletin dinî, millî, tarihî mefkûresini, fikir dünyasını etkileten en önemli araçtır.”
Aykağan Yüce: “Ayakları yere sağlam basan şiiri, hiçbir şey yerinden oynatamaz.”
Aykağan Yüce: “Ayakları yere sağlam basan şiiri, hiçbir şey yerinden oynatamaz.”

"Şiirin bu ayağımızın altındaki toprağı berkitme gücü var. O yüzden şairlerin en önemli vasıflarından biri toprağı berkitme gücü. Ayakları yere sağlam basan şiiri hiçbir şey yerinden oynatamaz." Şair Aykağan Yüce ile günümüz şiirine ve son kitabı “Kiralık Oturduğumuz Ev”e dair konuştuk. Fatih Memiş’in söyleşisi.

Özlem Karapınar: "Biz gerçeği olduğu gibi aktarırsak bunun bir gazete haberinden farkı olmaz. Öykünün hüneri, gerçeği kesip biçerek yeni bir biçimde sunmaktır.”
Özlem Karapınar: "Biz gerçeği olduğu gibi aktarırsak bunun bir gazete haberinden farkı olmaz. Öykünün hüneri, gerçeği kesip biçerek yeni bir biçimde sunmaktır.”

“Bir yazar dışavurumcu yazabilir, büyülügerçekçi eserler verebilir, bilinç akışını kullanabilir ya da dilin sonsuz imkânlarından yararlanarak yeni bir üslup ortaya koyabilir. Ama gözlemlenen gerçeği bir gazete haberi gibi sunmamalıdır.” Orhan Gazi Gökçe’nin söyleşisi.

Ekrem Özdemir: “Modernleşmek kaçınılmaz ama gâvurlaşmanın manası yok.”
Ekrem Özdemir: “Modernleşmek kaçınılmaz ama gâvurlaşmanın manası yok.”

banner26