Polemik

Kirletilmiş imaj, takva ve öteki şeyler
Kirletilmiş imaj, takva ve öteki şeyler

"İnsanlar kıyafetine göre karşılanır, bilgisine göre uğurlanır, derler. Çünkü dış görünüş, imaj, imge en eski zamanlardan beri bir ölçüdür. Maddemiz, fiziğimiz, görünüşümüz bir mesajdır çünkü. Böyle olduğu içindir ki her kültürün, dinin, coğrafyanın, mesleğin, ilmî kariyerin bir kıyafeti vardır." Kâmil Yeşil yazdı.

Lozan hezimettir de kaç sıfır? Gelin bunu tartışalım…
Lozan hezimettir de kaç sıfır? Gelin bunu tartışalım…

"Bilseniz “Lozan tarihimizdeki en büyük zaferdir" hamasetine itiraz edenlerin resmen hapse atıldığı bir Türkiye'den bugün devletin başının “Zafer değil hezimettir" diyebildiği bir Türkiye'ye gelmek için nice acılar çekildi. Ne sıkıntılara göğüs gerildi." Mustafa Armağan yazdı.

İçtimai sömürü düzeni yahut “parazit”lik müessesesi
İçtimai sömürü düzeni yahut “parazit”lik müessesesi
Eğitim sistemi ya da kurbanlık seçimi
Eğitim sistemi ya da kurbanlık seçimi
Abdülbaki Gölpınarlı’nın imdat çağrısı ve itirazı
Abdülbaki Gölpınarlı’nın imdat çağrısı ve itirazı
Modernizmin açtığı onulmaz yaralar
Modernizmin açtığı onulmaz yaralar

"Özgürlük adına 19. yüzyılda Batı’da doğmuş olan modernizm, aslında bir bağlanma mı? Demokratik bir devlet çatısı altında toplanmayı bağlılık görmeyen modern insan, aynı zamanda bireyselleşme ile özgürleşiyor mu? " Arzu Neslihan Akcan yazdı.

Biz kitabımızı ne hâle getirdik böyle?
Biz kitabımızı ne hâle getirdik böyle?

İlahiyatçı yazar Abdülaziz Kıranşal 'ın kaleme aldığı "Biz kitabımızı ne hâle getirdik böyle?" başlıklı yazısını hala güncelliğini muhafaza ettiğinden önemine binaen bir kez daha paylaşıyoruz.

Maslow’un piramidinde kaybolan plaza insanı
Maslow’un piramidinde kaybolan plaza insanı

banner26