Yollarını kaybetmiş kuşların say bizi Allah'ım!

Kaç yüzyıldır devam eden esaretimize son ver Rabbimiz. Bizi kafirlerin, zalimlerin, emperyalistlerin zulmünden, yönetiminden, belirlemesinden, etkilemesinden kurtar.

Yollarını kaybetmiş kuşların say bizi Allah'ım!

Allahım, gözyaşlarımı çocuklarımdan saklamaya çalışarak buraya kaydediyorum bu yalvarışı. Zelil ve rezil eyleme bizi. Çizilmiş sınırlara mahkumuz hâlâ. Yardım et bizlere. İşte böyle güçsüzüz, zayıfız, aciziz. Kaç yüzyıldır devam eden esaretimize son ver Rabbimiz. Bizi kafirlerin, zalimlerin, emperyalistlerin zulmünden, yönetiminden, belirlemesinden, etkilemesinden kurtar. Bizi küffara, zalimlere, emperyalistlere, acımasız ve gaddar yöneticilere mahkum etme. Bizi onlardan kurtar. Bizi tevhide ve sükunete ulaştır. Bize kalb sekineti nasib eyle. Bize acı, bize merhamet eyle.

Kalblerimiz yalnız senin için çarpsın. Seni seven kullar için. Mazlum ve mağdurlar için. Yanlış kişilerle, yanlış sistemlerle bir arada bulundurma bizi. Hep Hakk’ın ve hakikatin yanında olalım, içinde olalım. Allahım sana yalvaran, seni seven, senin yolunda yürürken hatalar yapan, düşen biz kullarına yardım et. Bize nusretini ve rahmetini gönder.

Bizi yollarını kaybetmiş kuşların say!

Biliyoruz ve iman ediyoruz ki sana hiç bir şey zor gelmez. Sen Kadir-i Mutlaksın, Aziz ü Cebbarsın. Kudretini bizim lehimize kullan. Biz senin Sevgilin Muhammed Mustafa’nın ümmeti değil miyiz! Hatalarımıza, ihmallerimize, kafa karışıklığımıza, birbirimize düşmüşlüğümüze bakma ne olur. Aziz ve Cebbar olan sensin. Bir kuşun uçuş kaderini bile sen belirlersin. Bizi yollarını kaybetmiş kuşların say ve bize bir daha doğru yolu göster. Göğün ve yerin yollarını bilen çift kanatları olan adamlar gönder bize. Sonra onları gördür bize. Hem onları dinleyecek, işitecek kulak eyle bizi. Gönül eyle bizi. Can eyle bizi. Cesaret ve umutla donat bizi. Merhamet ve cesareti aynı anda kuşanan gerçek müminlerden eyle bizi.

Yorgunuz Rabbimiz. Bize acı!

Zalimlerin işgaliyle, yağmasıyla talan olmuş Müslüman memleketlerinde ölen, şehid olan kullarının kanları hürmetine, Uhud’da şehid olmuş Ashab hürmetine bize yardım eyle. Cesaret ve basiretle birleştir güçlerimizi. Ne olur Allahım yardım et bizlere. Kalblerimizi telif et. Bizi birleştir. Bizi ayrılık, gayrılık, nifak ve bozgunculuk çıkaran kullarından eyleme. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan düşmanlarımıza artık fırsat verme. Yorgunuz Rabbimiz. Bize acı. Bize kıyma. İçimiz kan ağlıyor. İşte en iyi gören sensin. Kanımız akıyor nice toprak parçalarında. Bir türlü birleşemediğimiz için. Şu yalan sınırlara mahkum olduğumuz için. Uyanamadığımız için. Nefsimizin esiri olduğumuz için. Şu masivayla, dünyayla çokça oyalandığımız için. Rahatımıza düşkün tenperver kullar olduğumuz için.

Bize muhabbetini ilka et!

Evet Rabbimiz, biliyoruz sana layık kullar olamadığımızı. Senin yasana ihanet ettiğimizi. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye attığımızı. Kendimize zulmettiğimizi. Ama tüm izzet senindir biliyoruz. O izzete layık hale getir bizi. Yardım et ve tut elimizden. Bizi kendi nefsimizle baş başa bırakma. Bize muhabbetini ilka et. Bize Meryem’e gönderdiğin göksel azıklardan gönder. Bize gülümse. Bizi gülümset. Yüzümüzde Rahmani bir ışıldama olsun.

Haydar-ı Kerrar Ali’ler gönder bize Allahım!

Allahım! Büyüklerin en büyüğü sensin. Ekber denilmeye layık yalnız sensin. İmtihanımızı zorlaştırma. Kolaylaştır. Bizi arındır. Büyük belalar göndermeden bizi arındır. Zorluk ve sıkıntı ve bela anında bize sabır ver. Bizi destekle. Ruhu’l-kudsle teyid eyle bizi. Hayber’deki fitneden daha beter ve büyük fitneler kol geziyor aramızda. Haydar-ı Kerrar Ali’ler gönder bize. Bizim artık birbirimize düşmemize fırsat verme. Tüm gücümüzü düşmanı aramızdan defetmek için kullanmayı bize nasip et. Fitne çıkaranları rezil ve zelil eyle.

Aramızdaki münafıkların sesini kıs!

Aramızdaki münafıkların sesini kıs. Onların konuştuklarını işitilmez eyle. Birlikten, dirlikten, muhabbetten ve müminlikten yana olanların sözünü ve sesini güçlendir. Hepimiz ehil olanların etrafında birleşelim. Her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin. Her şeyi çepeçevre kuşatan sensin. Senin haberdar olmadığın hiçbir şey yok. Senin ilminle, kudretinle, izzetinle, varlığınla kuşatmadığın hiç bir şey yok. Bütün mülk, bütün varlık senin. Bizi yeryüzünün halifeleri kıl. Bizi ittikadan ve tevazudan ve muhabbetten ayırma. Bizi yaşarken ölü olanlardan eyleme. Senin dininle, senin ve Efendimiz, Seyyidimiz kainatın övüncü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla diri tut bizleri. Bıçağımız keskin olsun zulme karşı. Muhtac olanlara yağmur olalım. Kardeşlerimiz için toprak olalım. Üstümüze basıp yürüsünler.

Bize Cemalinle tecelli et!

Ey uluların en Ulu'su! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey güzellerin en güzeli! Ey Sevgilimiz! Bizler senin yolunun yolcusuyuz. Senin sevgine, güzelliğine, büyüklüğüne sığınıyoruz. Celalinden cemaline sığınıyoruz. Bizi yarlığa. Bizi kayır. Bize lutfet. Bize yardım et. Bizi bağışla. Bize dünyada da ahirette de iyilik-hasene ver. Bizi zulmün ve imansızlığın ve izansızlığın ve günahların ve cehaletin karanlığından muhafaza eyle. Bize nurunla tecelli et. Cemalini göster bize. Nebin Musa değiliz ama Mirac’da Senin Cemal’ini seyreden Efendimiz hürmetine bize cemalinle tecelli eyle.

Ey Cebbar! Ya Zü’l-Celal! Ya Kahhar! İslam’a ve Müslümanlara kopkoyu bir şekilde düşman olanları kahr u perişen eyle. Onlara fırsat verme. Onlarla işbirliği yapmaya çalışan ümmet içindeki sefihlere de fırsat etme. Onları da ıslah eyle. Islahları mümkün değilse gücünle, kudretinle onları da bertaraf eyle. Bize safi bir kalble, vahyin aydınlattığı bir akılla ve ruhun hizmetine girmiş, terbiye edilmiş bir nefsle yaşamayı nasip eyle. Amin Ya Muin! Ya Kerim! Ya Rahim!

Mustafa Nezihi yazdı

YORUM EKLE
YORUMLAR
fatih
fatih - 10 yıl Önce

Amin... Allah razı olsun kardeş