Sünnet’in muhafazasında bir kale: Hadis Usûlü

Medrese ve üniversite talebelerinin derslerinde takip edebilecekleri bir seviyede hazırlanan bu eser, 24 dersten oluşmakta, her bir mesele en basit ve anlaşılabilir tarzda, örnekler eşliğinde takdim edilerek işlenmektedir. Kübra Öztürk'ün kaleme aldığı Sorulu Cevaplı Hadis Usûlü, Rıhle Kitap tarafından yayınlandı.

Sünnet’in muhafazasında bir kale: Hadis Usûlü

Sorulu Cevaplı Hadis Usulü, Kübra Öztürk

Hadis usûlü ilmi, pak ulemâmızın Sünnet’in muhafazası ve nesilden nesile aktarılması bağlamında dikkat ettiği ve sonrasında birer kaide olarak yerleşen birtakım prensipleri, terimleri tarif etmektedir.

Özlü bir biçimde hadis usûlünün temel başlıklarını soru-cevap yöntemiyle ele almayı amaçlayan “Sorulu Cevaplı Hadis Usulü” kitabında sunulan bilgiler, Sünnet'e şüpheyle yaklaşmanın da, Sünnet'te olmayan şeyleri Sünnet'e dâhil etmenin de önüne geçebilecek bir çerçeve çizmektedir.

Hadis usûlü ilminden bu kitapta sizlere sunacağımız kadar asgarî ölçüde haberdar olmak bu iki zararı da yani Sünnet’e şüphe ile yaklaşmayı ve Sünnet’te olmayan şeyleri Sünnet diye bellemeyi iman ve ihlas ehli bireylerden savuşturacaktır. Kalplerinde hastalık bulunanları ise gönüllerin doktoru olan âlimlerimizin daha kapsamlı eserlerine havale ediyoruz.

Medrese ve üniversite talebelerinin derslerinde takip edebilecekleri bir seviyede hazırlanan bu eser, 24 dersten oluşmakta, her bir mesele en basit ve anlaşılabilir tarzda, örnekler eşliğinde takdim edilerek işlenmektedir.

Sorulu-Cevaplı Hadis Usûlü, hadis ilmine dair ana bilgileri sınırlı formda sunarken talebenin zihninde konuların daha kolay yer etmesini de temin edecek bir çalışma.

Kübra Öztürk'ün kaleme aldığı Sorulu Cevaplı Hadis Usûlü, Rıhle Kitap tarafından yayınlandı.

Oldukça sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış eser ile ilgili olarak yazar Kübra Öztürk şöyle diyor: “Elbette tefakkuh (ince anlayış) olmadıktan sonra kuru ezber, bilgiden istifade etmek için tek başına yeterli değildir. O nedenle bu kitabı, okuyan hemen herkesin anlayabileceği sade bir dille yazmaya özen gösterdik. Fakat ilmin kendi orijinal dilini de yansıtmalıydık ki bunun için anlamayı kolaylaştırıcı izahları cümle arasında, parantez içinde kaydettik. Hemen her kaide ve terim için birer örnek sunmaya, gerektiğinde konuyla ilgili dipnotta ilâve bilgiler vermeye gayret gösterdik.”

Medrese, İmam Hatip ve İlâhiyat öğrencileri için bir ders kitabı

Hadis Usûlü ilminin ilk basamağında, giriş seviyesinde okuyup anlayabileceğiniz bir kitap!

Hadis Usûlü konuları 24 ders hâlinde, soru-cevap formundaki kısa ve net bilgilerle istifadenize sunuluyor, örneklerle daha iyi anlaşılabilir hâle getiriliyor.

Medrese ve okullarda eğitim müfredatları için uygun bir eser

Sorulu cevaplı metodu ile özün özü bilgileri sunması, talebenin zihninde konunun daha kolay yer etmesini sağlıyor.

Sorulu Cevaplı Hadis Usûlü, dinimizin asıl iki kaynağından biri olan sünnet-i seniyyeye doğru bir ittiba için, sünnete şüphe ile yaklaşmanın da sünnet olmayan şeyleri sünnete dahil etmenin de önüne geçebilecek bir çerçeve çiziyor.

Kolaylıkla anlaşılabilir

Hadis usûlü ilmi güçlü bir dile sahip. Sorulu Cevaplı Hadis Usûlü, hadis ilminin kendisine ait dil ve metotları ile kolay bir anlatıma sahip.

Kitap içeriğinden şemalara ve tadımlık PDF'e erişmek için tıklayınız.

Kitap tanıtım videosunu izlemek için

YORUM EKLE
YORUMLAR
Şinasi
Şinasi - 2 ay Önce

Çok değerli bir çalışma, yazarın ellerine sağlık teşekkür ediyorum. Hadisi şerifler üstünde yalan yanlış çok spekülasyonlar yapılan, İslam düşmanlarının en çok saldırdığı bir alan, bu alanda özellikle ilim çevresi dışındaki normal halka yönelik açıklayıcı, öğretici özellikte anlatıma sahip yayınlar çok değerli. Tekrar teşekkürler Allah razı olsun yazandan, yayandan ve duyurandan.