Musa olmasaydı Hızır'ı nasıl tanıyacaktık?

Necmettin Şahinler'in 'Hz. Musa ile Yürümek' kitabı, bir peygamberin dahi yanıtlar karşısındaki sarsılışını gösterir okura... Özge Sena Bigeç yazdı.

Musa olmasaydı Hızır'ı nasıl tanıyacaktık?

Birçok araştırma kitabına imza atan yazar Necmettin Şahinler'in, İnsan Yayınları’ndan çıkan Hz. Musa ile Yürümek isimli kitabının ilk baskısı 1999 yılında yayınlandı. Kitap, insanın varoluş serüvenini bir peygamberin karşılaştığı hadiseler üzerinden ele alıyor.

Musa ile tanırız Hızır’ı

Hazreti Musa’nın yolculuğunda öne çıkan isim Hızır Aleyhisselam’dır. Fakat Necmettin Şahinler kitabının ismini “Hızır ile Yürüyüş” olarak değil de “Hz. Musa ile Yürümek” şeklinde belirlemiş. Evvela üzerinde durulması gereken konu bu belki de. Zîra Musa Aleyhisselam olmasaydı Hızır’ı tanıyamayacak, o sırlı yolculuğa şahit olamayacaktık.

Şahinler, okuruna evvela Musa’yı gösterir. Musa’nın olduğu yere çeker. Ta ki Hızır’a ulaşılabilinsin. Musa üzerinden Hızır anlaşılabilinsin. Peki kimdir Hızır? Sualler insanı yanıtlara götürür. “Yanıtı olmayan sual yoktur” da diyebiliriz. Musa’nın yanına vardığımızda sual ile karşılaşırız. Kavminin kendisine sorduğu, ardından kendisinin de Rabbine sunduğu sual: “Ey Rabbim, benden daha ilimli bir kulun var mı şu an yeryüzünde?” İlimde yetersizliği işler Necmettin Bey kitabında. İlmin sonsuzluk boyutunu ele alır. Ki bu boyutta Peygamberler de bilinmezlik içindedirler. Bilinmez ve şaşkınlık içinde. Hazreti Peygamber de bu duanın deminde: “Rabbim, hayretimi artır.” Bildikçe artar hayret, hayret ettikçe arar insan, Anar insan..

Hızır, bir yanıt gibi çıkar karşımıza

Rabbine sunduğu sual, bir yanıtın kıyısına götürür Musa Aleyhisselam’ı... Hayatında yeni bir evre açılır. Hiç tanışmadığı biriyle buluşacaktır. Canlı bir yanıttır Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam, bu canlı yanıtı konuşturur yolculuğunda. Soru işareti ne kadar kıvraksa, nokta ve ünlem de o kadar vurucudur. Hz. Musa ile Yürümek kitabı, bir Peygamber’in dahi yanıtlar karşısındaki sarsılışını gösterir okura.

Âyetleri ince bir tetkikten geçirir Necmettin Şahinler. Gözümüzden kaçan ayrıntıyla buluşturur bizleri. Kehf Suresi’nin 60. ayetinin bitiş kelimeleri “Ev emdıye hukubâ” yeni bir başlangıç olarak görünür: “İki denizin birleştiği yere kadar yoluma devam edeceğim. Bu yolda yıllar harcamam gerekse bile.” Aceleci bir çağda, emellerine hemen ulaşmak isteyen insanın alnına şefkatle dokunur Musa Aleyhisselam’ın bu sözleri... “Bu yolda (Hızır’ı bulmak yolunda) yıllar harcamam gerekse bile...”

Hadisler, mana büyüklerinden nasihatler ile örülü kitap, en çok da hayat yolculuğumuzda Musa yanımıza sabrı öğütler. Sabrı ve azmi!

Özge Sena Bigeç keyifle okudu

YORUM EKLE