Kitaplarının adı da içeriği gibi zarif!

Yeni bir yayınevi ve hatırlanan bir yazar: Fatma Şadiye Hanım..

Kitaplarının adı da içeriği gibi zarif!

 

Şu sıralar iyi haberler duymaya çok ihtiyacımız var. Hele ki bu haberler tozlu raflar arasında unutulan kitapları yeniden neşretmek ise kitap muhibleri için bunun sevincine ve heyecanına diyecek yoktur.

Revak Kitapevi önemli başyapıtları yayınlayacak

İstanbul’da Aziz Mahmut Hüdayî dergâhına komşu olan yeni bir yayınevi okurlara merhaba dedi. Bu bizim için iyi bir haber. Bu haberin önemli olan kısmı, bir kısmı yeni olan tasavvuf klasiklerinin neşrine de başlanmış olması. Her biri bizim için birer zenginlik olan Rıfai, Kadiri, Arûsi geleneğinin önemli başyapıtları peyderpey yayınlanacak. Yayınevinin sitesinden neyin yayınlanıp, nelerin yayınlanacağını öğrenmeniz mümkün. Tasavvuf kültürünün belki de kuşatıcı şemsiyesine nazire olarak adı Revak Kitabevi olarak kurulan bu yayınevinin kitap piyasasına, okurlara kalıcı iz bırakmasını dileyerek yazıya konu olan mevzumuza devam edelim.Fatma Şadiye Hanım

Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası yayınlarından bir neşir

Osmanlı-Cumhuriyet dönemi kadın hareketlerini inceleyenler bu başlığa mutlaka rastlayacaklardır: Hanımlara Mahsus Gazete. Gazete hakkında malumat olması kabilinden şu bilgileri verebiliriz. 1 Ağustos 1895-25 Haziran 1908 tarihleri arasında 13 yıl boyunca toplam 604 sayı yayınlanmıştır. Hanımlara Mahsus Gazete’nin İmtiyaz Sahibi (aynı zamanda Tarik gazetesi başmuharriri) İbnülhakkı Mehmet Tahir’dir. Müdireliğini ise Mehmet Tahir’in eşi Fatma Şadiye Hanım yapmıştır.

Buraya kadar her şey kadın hareketleri çerçevesinde değerlendirilir ancak bir husus daha var: Gazetenin müdireliğini yapan ve Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası’ndan çıkan Fatma Şadiye Hanım’ın kaleme aldığı küçük risalecikler. Bugüne kadar belki sadece erbabının malumu olan eserler, Revak Kitabevi tarafından yayınlandı. Bu risalelerin şu an sadece iki tanesi neşredilmiş oldu. İlki Hazret-i Peygamberin Sevgilisi Hazret-i Hatice (1322-1904/86 sayfa), ikinci eser Hazret-i Peygamber’in Sırrı Hazreti Fâtime (1321-1903/77 sayfa).

Hanımlara Mahsus Gazete

Bu eserlerde neler var?

“Ummandan katre misali” yazılmış bu risaleleri Dr. Arzu Meral yayına hazırlamış. Eserleri ayrıcalıklı kılan husus ise, iki özlü çalışmada da Osmanlıca metinlerine de yer verilmiş olması. Böylelikle aslı ile karşılaştırma imkânı bulabilirsiniz. Ayrıca iki kitapta da bir takım güzel ilaveler yer alıyor. Hz. Hatice kitabında Hz. Hatice validemizin şecereleri, Ken’an Rifai Hz.lerinin “Hatice Annemiz” isimli sûzinak makamında bestelenmiş şiiri ve notası, türbeleri ve Osmanlıca tıpkıbasımı yer alırken; Hz. Fatime isimli eserde Hz. Fatıma validemizin isimlerinden bir demet, hakkında Efendimiz (s.a.v.)’ in söyledikleri, Mescid-i Nebevi’de Peygamberimizin vefatından sonra oluşan fitnenin izalesi için irad ettikleri hutbe ve Fatma Şadiye HanımHz. Ali’nin Hz. Fatıma’nın vefatından sonra yazdığı mersiye yer almakta. Efendimiz’in ehl-i beytine katkı sadedinden okunması ve edinilmesi gereken eserler için yayıncısına ve çevirenine teşekkür etmek gerekiyor.

Fatma Şadiye Hanım’ın diğer risaleleri de yayıncısını bekliyor

Fatma Şadiye Hanım hakkında detaylı bir çalışma yapılması muhakkak gerekiyor. Özellikle bir sahafta dikkatimi çeken ve bu suretle aldığım –ki yıllar sonra da Revak Kitabevi vesilesi ile aşinalığımın arttığı- Zevce-i Muhtereme-i Hazreti Fahri Alem (s.a.v.) Hazreti Ümmü Habibe (r.anha) (1324-1906/29 sayfa) ve Zevce-i Muhtereme-i Hazret-i Fahri Alem (s.a.v.) Hz. Sevde binti Zem’a (r.anha) (1324-1906/31 sayfa) eserlerinin de bir an önce yayına hazırlanması temennimizdir.

Kitapların başlıklarındaki inceliği umarım fark etmişsinizdir. Eserleri okuduğunuzda göreceksiniz ki aynı incelik ve zarafet metne de yansımıştır. Fatma Şadiye Hanımın başka eserleri var mıdır bilemiyoruz ama diyebiliyoruz ki bu dünyadan bir muharrire Fatma geldi geçti.

 

Kâmil Büyüker yeni bir yayınevi ile sevindi, hatırladı, hatırlattı

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2012, 20:39
YORUM EKLE

banner19

banner13