Hazreti Ebubekir'in (ra) Sadakati ve Liderliği

Hüseyin Özhazar ve Yaşar Yeşil'in 'Sadakati ve Liderliğiyle İkinin İkincisi Hz. Ebubekir' kitabında Hz. Ebubekir’in sadakati üzerinde yeterince durulmakla beraber onun bir diğer ayırt edici özelliği olan liderliğine de gereken önem verilmiştir. Özellikle Ridde isyanlarında ortaya koyduğu kararlı tutum ve liderlik, İslam’ın sahih anlayışının kurumsallaşarak günümüze kadar gelmesinde belirleyici olmuştur. Nevzat Özkaya yazdı.

Hazreti Ebubekir'in (ra) Sadakati ve Liderliği

Hüseyin Özhazar ağabey ile sevgili dostum Yaşar Yeşil tarafından kaleme alınan Sadakati ve Liderliğiyle İkinin İkincisi Hz. Ebubekir adlı eser Tire Kitap tarafından geçtiğimiz ay okurun beğenisine sunuldu. Kitap, aşırı övgü ve fazilet yarıştırma yanlışına düşmeden, yalın bir dille, “bir insan olarak” Hz. Ebubekir’in hayatını kronolojik olarak anlatıyor.

Hz. Peygamber’in (sav) vefatı, Müslümanların hayatında şüphesiz çok önemli bir dönemece işaret etmektedir. Geçiş dönemi ve İslam tarihinin en önemli kırılma anı olarak nitelendirilebilecek bu dönemde girilecek farklı bir yol, İslam tarihinin bambaşka bir mecrada yol almasına neden olabilirdi. O nedenle bugün miras aldığımız İslami geleneğin ve anlayışın oluşumunda Hz. Ebubekir’in oynadığı liderlik rolünün çok önemli bir payı vardır.

Hz. Ebubekir’in liderliğine de gereken önem verilmiş

Hz. Ebubekir, risaletin başından itibaren Hz. Peygamber’e (sav) olan bağlılığı ve sadakatiyle büyük bir örneklik teşkil etmiştir. Kitapta, Hz. Ebubekir’in bu yönü üzerinde yeterince durulmakla beraber onun bir diğer ayırt edici özelliği olan liderliğine de gereken önem verilmiştir. Özellikle Ridde isyanlarında ortaya koyduğu kararlı tutum ve liderlik, İslam’ın sahih anlayışının kurumsallaşarak günümüze kadar gelmesinde belirleyici olmuştur.

Eserde, Hz. Ebubekir ve dönemi ele alınırken; etnik, kabileci ve mezhepçi yaklaşımlardan uzak durulmaya çalışılmış, böylece “gerçekte ne olduğu” sorusunun cevabı aranmıştır. Hz. Ebubekir’in İslam tarihinde oynadığı rolün daha iyi anlaşılabilmesi için zamanın siyasi atmosferi de betimlenmiştir.

Akraba Savaşı (Yemame Savaşı) büyük bir dönüm noktası olmuştu

264 sayfadan oluşan kitabın en önemli bölümü şüphesiz 3. bölümüdür. “İsyanlar ve İslam Birliğini Sağlaması” başlıklı bu bölümde, ilerlemiş yaşına rağmen Hz. Ebubekir’in ve İslam ordusunun adeta ölüm-kalım savaşı vermesi ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serilmektedir.

Hz. Ebubekir yaklaşık 2 yıl üç ay hilafet makamında kalmış, ancak halifeliğinin bir yıldan fazlasını Ridde olayları ve isyan hareketlerini bertaraf etmekle geçirmiştir. Hz. Ebubekir, o sıralarda atmış üç yaşında olmasına rağmen isyancılara karşı en ufak taviz vermemiştir. Bu dönemde özellikle sözde peygamber Müseylimetü’l Kezzab ile yapılan Akraba Savaşı (Yemame Savaşı) büyük bir dönüm noktası olmuştur.

Müseylimetü’l Kezzab’ın kabilesi olan Hanifeoğulları bu savaşta canlarını öyle heder edercesine çarpışıyorlardı ki, vaktiyle Hz. Peygamber’in (sav) amcası Hz. Hamza’yı şehit eden, ancak daha sonra Müslüman olarak İslam saflarında savaşmaya başlayan Vahşi bin Harb, onların kahramanlıklarını şu sözlerle anlatır: “Müseylime’nin adamları kadar ölüme sabırlı ve tahammüllü kimseyi görmedim.” Halid bin Velid ise bu savaşta Hanifeoğullarının gücünü itiraf etmiş ve şöyle demiştir: “Yirmi savaşa katıldım. Yemame Savaşı’nda (Akraba Savaşı) Hanifeoğullarının kılıçlara karşı gösterdiği sabrı hiçbir toplulukta görmedim.”

Hz. Ömer: Zeyd iki güzellikte de beni geçti

Bu ölüm-kalım savaşını Müslümanlar kazanmıştı, ancak savaş bittikten sonra Medine’de sevinçten çok hüzün vardı. Çünkü hemen hemen her evden bir şehit bulunuyordu. Bu savaşta Müslümanların 700 ile 1200 kişi arasında şehit verdiği nakledilir. Ensar’ın sancağını taşıyan Sabit bin Kays, Kur’an hafızı Salim, Ebu Huzeyfe… Ensar’dan ve Muhacir’den daha birçok ileri gelen sahabi bu zorlu savaşta şehit düşmüştü.

Çok uzun boylu ve cesur bir kişi olan Zeyd bin Hattab da bu savaşta şehit düşenler arasındaydı. Zeyd, Hz. Ömer’in kardeşiydi. Uhud’da kendisine nasip olmayan şehitlik ona bu savaşta nasip olmuştu. Kardeşinin katledilmesine çok üzülen Hz. Ömer sonraları, “Saba rüzgârı her estikçe Zeyd’in kokusunu alıyorum” diyerek ona olan hasretini dile getirir, “Allah, kardeşim Zeyd’e rahmet etsin, o iki güzellikte de beni geçti. Hem benden önce Müslüman oldu hem de benden önce şehit düştü” derdi.

Bu savaşın Bedir Savaşı’ndan sonra yapılmış olan savaşlar içerisinde en kanlı ve en çetin savaşlardan biri olduğu söylenir. Bu savaşın kazanılmasından sonra, irtidat ve isyan hadiseleri büyük ölçüde son bulmuştur.

Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olarak hazırlanmış olan kitabın her bir bölümü oldukça önemli mesajlar içermekte… Eserin, Hz. Ebubekir’i farklı özellikleriyle daha iyi anlama noktasında okura büyük bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Bu vesile ile kitabın yazarları sevgili dostum, kardeşim Yaşar Yeşil ile Hüseyin Özhazar ağabeye emekleri için hürmetlerimi sunuyorum. Kitabın yayıncısı olan Tire Kitap’ı da tebrik ediyorum.

Sadakati ve Liderliğiyle İkinin İkincisi Hz. Ebubekir, Hüseyin Özhazar-Yaşar Yeşil

Nevzat Özkaya

YORUM EKLE

banner36