İslam Araştırmaları Dergisi’nin 50. sayısı yayımlandı

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 50. sayısı yayımlandı.

 İslam Araştırmaları Dergisi’nin 50. sayısı yayımlandı

Dergide İslam ilimleri ve diğer ilâhiyat disiplinleri başta olmak üzere İslam tarihi, medeniyeti ve müslüman toplumlara dair insan ve toplum bilimleri, bilim tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslam araştırmalarına özgün katkı sağlayacak nitelikte makale, araştırma notu, değerlendirme makalesi ve kitap tanıtımlarının yanı sıra sempozyum değerlendirmeleri ve vefeyat yazıları yayımlanır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide İslam ilimleri ve diğer ilâhiyat disiplinleri başta olmak üzere İslam tarihi, medeniyeti ve müslüman toplumlara dair insan ve toplum bilimleri, bilim tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslam araştırmalarına özgün katkı sağlayacak nitelikte makale, araştırma notu, değerlendirme makalesi ve kitap tanıtımlarının yanı sıra sempozyum değerlendirmeleri ve vefeyat yazıları yayımlanır.

İslam Araştırmaları Dergisi, İSAM’ın kuruluş gayesiyle uyumlu olarak, belirtilen alanlardaki ilmî üretimi teşvik etmeyi ve araştırmacılar için nitelikli bir yayın platformu oluşturmayı hedefler.

Akademik standartlara ve yayın etiğine sıkıca bağlı olan dergi, içerdiği yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış, özgün nitelikli olmasına azami önem verir. Değerlendirmeye alınan yazılar özel bir intihal programı vasıtasıyla taranarak etik kurallara uygunluk bakımından incelenir. Çift taraflı kör hakemlik usulüyle değerlendirilen makalelerin ve diğer yazıların nihai yayın kararı Yayın Kurulu’na aittir.

İslam Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin’in yanı sıra Index Islamicus, Modern Language Association Database, ATLA Religion Database ve ERIH PLUS tarafından taranmaktadır.

YORUM EKLE