Ölü gönülleri kim ihya eder?

Erzurumlu Emrah'tan güzel bir şiir ç-alıntılıyoruz..

Ölü gönülleri kim ihya eder?


 
İksir-i azamdır nutk-i ehlullah
Yek nazarda hâki kimya ederler
Hakk'ın esrarından olanlar âgâh
Velâkin sûrette ihfâ ederler.

 

Hakaretle bakma dervişanlara
Köhne abâ giymiş ârifanlara
'Vârisü'l enbiyâ' deniş anlara
Mürde gönülleri ihyâ ederler

 

Emrahım cehdeyle kâli hâl eyle
Kâl ehli olandan infisâl eyle
Erenleri bul da imtisal eyle
Seni de vâsıl-ı Mevlâ ederler.

 

Aşık Erzurumlu Emrah

YORUM EKLE