Efendimiz ile Hz. Sevde nasıl evlenmişti?

Efendimiz’e, tek isteğinin, Allah’ın Elçisi’nin hanımı olarak kıyamet günü müminlerin anneleri safında yer almak olduğunu bildirir.

Efendimiz ile Hz. Sevde nasıl evlenmişti?

Ümmetin aziz annelerinden biri de Hz. Sevde validemizdir. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Hz. Sevde validemizle, Hz. Hatice annemizin âlem-i cemâle intikalinden sonra evlenmiştir. Hz. Hatice annemizin irtihaliyle hüzün evine dönen Peygamber Efendimiz’in hâne-i saâdetlerinin idaresi de gerekliydi. Ve annesiz kalan küçük yaştaki evlâd-ı Rûsül’e bakacak, onların ihtiyacını giderecek bir hanım olarak Hz. Sevde validemizle evlenmişti Peygamber Efendimiz.

Hz. Sevde annemizin, Peygamber Efendimiz’le izdivaçları ise şöyle gerçekleşir

Sevde annemiz, İslam’ın ilk yıllarında diğer Müslümanlar ve kocası Sekran b. Amr birlikte Habeşistan’a göç eder. Bir müddet Habeşistan’da kaldıktan sonra Mekke’ye geri dönerler. Çok sürmeden kocası ölür ve Hz. Sevde annemiz dul kalır. Bazı kaynaklarda ise Sekran b. Amr Habeşistan’da irtidat eder, Hıristiyan olur. Fakat mevzumuz bu değil. Hz. Sevde en başından beri İslam’ı iliklerine kadar hissederek yaşamıştır. Müşriklerin bütün eziyetlerine rağmen inancından asla taviz vermemiştir.

Hz. Sevde annemizin, Peygamber Efendimiz’le izdivaçları ise şöyle gerçekleşir. Hâne-i saâdetin idaresiz ve evlad-ı Rûsül’ün anneden yoksun kalışı Efendimiz Hazretlerini epey üzer. Ashabın hanımlarından Havle binti Hâkim, Efendimiz’e gelerek “Sizi Hz. Hatice’nin irtihalinden beri gayet üzgün görüyorum” deyince Efendimiz; “Evet. O, çocukların ve evin yöneticisi idi” der. Havle binti Hâkim de eğer müsaade buyururlarsa münasip birini bulabileceğini söyler. Peygamber Efendimiz “Kimdir o” deyince Hz. Sevde annemizin ismini verir. Peygamber Efendimiz de kabul eder ve Hz. Sevde annemizi istemesi için Havle binti Hâkim’den ricacı olur.annelerimiz

Durumu Sevde annemize açar Havle binti Hâkim. Sevde annemiz babasının da onayını aldıktan sonra teklifi kabul eder. Hicretten üç yıl evvel evlilik gerçekleşir. O sıralarda Sevde annemiz 50 yaşlarındadır. Efendimiz’in, ilerleyen yaşına rağmen Sevde annemizle evlenmesinin bir diğer sebebininse, onun İslam’a olan sadakat ve samimiyetine bir tebrik olabileceğini söylerler.

Efendimiz Hazretlerinin kendisiyle evliliğinin zaruretten kaynaklandığını, sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında diğer hanımlarıyla aynı mesabede olmasına karşın, sevgi ve muhabbette diğerleri gibi olmadığı ve bu yüzden Peygamber Efendimiz’in, Sevde annemize, dilerse kendisini boşayabileceğini söylediğini nakleder kaynaklar. Sevde annemizin bu hal karşısındaki mukabelesi kendisinin müminlerin gönlündeki muhabbetini daha da pekiştirir mahiyettedir. Efendimiz’e, tek isteğinin Allah’ın Elçisi’nin hanımı olarak kıyamet günü mü’minlerin anneleri safında yer almak olduğunu bildirir.

Ya Resulallah, irtihalinizden sonra size aramızdan en evvel hangimiz kavuşacağız?

Sevde annemizin hususî hallerinden biri de cömertliğidir. Hz. Ömer Efendimiz, halifeliği döneminde kendisine bir torba dolusu gümüş gönderdiğinde Sevde annemiz hepsini hiç bekletmeden Allah yoluna harcamıştı. Efendimizle hususî sohbetlerinde annelerimiz hazeratı, “Ya Resulallah, irtihalinizden sonra size aramızdan en evvel hangimiz kavuşacağız” diye sorduklarında Efendimiz; “Eli en uzun olanınız” der. Bunun üzerine annelerimiz ellerini ölçerler. Sevde annemizin eli en uzun olanıdır.

Yaşının ileri olmasından ve Efendimiz çok sevdiği için Sevde annemiz de Aişe annemizi çok severmişler. Aişe annemize olan muhabbetinin nişanesi olarak kendi gecesini de Aişe annemize vermesini gösterebiliriz.

Sevde annemiz, Efendimiz Hazretleriyle 13 yıl yaşarlar. Uzun boylu ve biraz da enlice olmasından ötürü toplumda hemen fark edilirdi. Ölümü hakkında değişik rivayetler mevcud. Bir rivayete göre hicretin elli dördüncü yılında, başka bir rivayete göre ise, Hz. Ömer Efendimiz’in hilafetinin son yıllarına doğru âlem-i cemâle yürümüştür. Allah şefaatine nâil eylesin.

Ahmed Sadreddin yazdı

YORUM EKLE