TBMM Açık Erişim Sistemi ile Gizli Celse Zabıtlarına ulaşabilirsiniz

TBMM Açık Erişim Sistemi ile pek çok kaynağa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtlarına ulaşabilirsiniz.

TBMM Açık Erişim Sistemi ile Gizli Celse Zabıtlarına ulaşabilirsiniz

Açık Erişim Sistemi ile TBMM Kütüphanesi dijital kaynaklarının ve TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleri ile ilgili entelektüel bilginin görünürlüğünün artırılması, TBMM’nin ulusal ve evrensel bilgi üretimine yaptığı katkının belgelenmesi ve TBMM’de üretilen yayınların Açık Erişim Sistemi‘nde saklanması ve erişime sunulması hedeflenmektedir.  İnternet adresi: https://acikerisim.tbmm.gov.tr

Birkaç örnek:

Tevhid-i Efkar Gazetesi, 24 Temmuz 1339

Lozan Sulh Muahedenamesinin kabulüne dair kanunlar ve TBMM Zabıt Ceridesi

Lozan Anlaşmasının 100. yılı. Kutlu olsun. Basına Yansımalar...

Talat Paşa, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin’de suikasta uğradı...

Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Hadisesi

YORUM EKLE