Sezai Karakoç'un Hicrî(Kamerî) yılbaşı kutlaması

Sezai Karakoç'un 1 Muharrem 1443 tarihli Hicrî(Kamerî) yılbaşı kutlamasını ilgilerinize sunuyoruz.

Sezai Karakoç'un Hicrî(Kamerî) yılbaşı kutlaması

Bugün, milletimiz İslâm Milleti’nin hicrî-kamerî yılbaşıdır. Kutlu olsun. Yangınlarla savaşan ülkemize, her biri bir felâket veya büyük sorunlarla, tehlikelerle, hayatî problemlerle çırpınan islâm ülkelerine selâmet, kurtuluş getirsin. 

Doğal âfetlerin ötesinde, sabotajlar, kasıtlı yangınlar, insanlığın yüzünü kızartacak, insanları derin derin düşündürecek bir boyuta varmış durumda. Bunları yapanlar ve yaptıranlar, bunların arkalarındaki büyük devletlerin yöneticileri, bize göre, insanlığını yitirmiş bir tür canavar haline dönüşmüşlerdir. Ormanlardaki ağaçlar, hayvanlar, kuşlar ve böcekler, bizim gibi yaşayan varlıklardır. Onlara kızıp bize zarar vermek ne kadar saçmaysa, akıl dışıysa, bize düşmanlık sebebiyle onlara zarar vermek de o kadar insanlıktan uzak bir tavırdır. Bu ruh, korkunç bir nükleer savaşla insanlığın sonunu da getirebilir.

İslâm ülkelerinin, her sefer ve her vesileyle  belirttiğimiz gibi bu kutlu yılbaşı yüzü suyu hürmetine, gerçek ve kalıcı kurtuluş ve varoluş için, güçlü bir devletler birliği ve bütünlüğüne kavuşması dileğimizi tekrarlıyoruz.

Tunus’ta cereyan eden olayların durulup dinmesini, bu kardeş ülkenin sağduyu içinde sükunet düzenine kavuşmasını yürekten dilerken, herkesin daha dikkatli  ve kırıcı olmayan bir şekilde yardımcı olmaları gerektiği düşüncesindeyiz. İthamlar, kınamalar, suçlamalar, çok  sıkıntılı olan bu durumda istenenin tersi sonuçlar doğurabilir. Yakın geçmişte bir çok islâm ülkesinde örnekleri görüldüğü gibi.

Sovyet Rusya’da, komünizmin çökmesinden sonra bağımsızlığına kavuşmuş fakat bir birlik kuramamış Orta Asya İslâm ülkeleri cumhurbaşkanlarının bir araya gelip bir birlik kurmak için toplantılar yaptıklarını memnuniyetle gözlemliyoruz. Daha önce Özbekistanla bu kardeş ülkelerin bir araya gelmemesi için yapılan olumsuz propagandaların anlaşıldığı, bilindiği ve geçersizleştiği görülüyor. Bu ülkelerin birliğe doğru gitmesi, kurban bayramı bildirimizde önerdiğimiz üzere, İslâm İşbirliği Teşkilâtının ve Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının geliştirilmesi ve etkin kılınmasıyla birlikte, İslâm dünyasının kendisini kurtaracak ve güvence altına alacak büyük birlik ve güce ermesi yolunda önemli bir adım olduğu apaçık bir gerçektir.

Yeni bir yıla girerken, İslâm aydınlarının, daha çok, tüm İslâm ülkesini ve İslâm milletini ilgilendiren bu gelişmelere odaklanmalarının, enerjilerini ve umutlarını bu büyük islâm birliği ve bütünleşmesine yönlendirmelerinin kurtuluş için tek çare olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar görüyoruz.  Bu yolda harcanacak her türlü emek, atılacak en küçük bir adım bile sanıldığından çok daha önem ve değer kazanmıştır. 

Yeni yılda, ülkemizi ve tüm İslâm Ülkesi’ni, yangın, sel, deprem gibi doğal âfetlerden,  her türlü istilâdan ve iç çatışma, terör ve kaostan korumasını, tüm müslümanların sağlık ve selâmette olmasını Allah’tan diliyoruz.

Sezai Karakoç

İstanbul, 1 Muharrem 1443
09 Ağustos 2021

Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 10:41
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ulusalcı AKP'ye Hayır !
Ulusalcı AKP'ye Hayır ! - 1 yıl Önce

Sezai Karakoç hocamızı ya yanlış tanıyan, yada hiç tanımayanların aydınlanması dileğiyle yazıyorum bu yorumu. Hocamızın Yüce Diriliş Partisi, oy almak, seçilmek, veya yönetmek gibi klasik dar siyasal amaçlar yerine, topluma -bilhassa gençliğe- edebiyat, ilim, felsefe ve sanat gibi, aydınlık ulvi değerleri aşılamayı amaç edinmiş ve kökeni Darü'l-Fünun ile Türkiye İslami Hareketi'nin gururu, ve 1919-1924 Kurtuluş Savaşı'mızın sözcüsü yiğit SEBÎLÜRREŞÂD ekolüne dayanan modernist İslami bir harekettir

banner19

banner36