Risale-i Nur'un en önemli özelliği nedir?

Risale-i Nurları okumuş onlardan feyz almış yazarlarımıza, ağabeylerimize Risale-i Nurları sorduk.

Risale-i Nur'un en önemli özelliği nedir?

İslam’a ve imana dair bir şeyler söylemenin zor olduğu bir dönemde eserlerinde iman hakikatlerini anlatan ve bunun bedelini de karakollar, hapisler ve sürgünlerle ödeyen büyük İslam alimi Bediüzzaman Hazretlerinin eseri olan Risale-i Nur’un en önemli özelliğini araştırdık.

Yazarlarımıza ve düşünce insanlarımıza; “Size göre Risale-i Nur’un en önemli özelliği nedir veya onun ilginç bulduğunuz yönü nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar aldık?   

Dr. Mehmet Emin (Uluslar Arası İzci Lideri)

İnsanlarımızın geneline baktığımız zaman ahiret öncelikli değil de dünya öncelikli bir dünya algısına sahip olduklarını görüyoruz. Risale-i Nur ise bu çağda ahiret merkezli düşünmenin örnekliğini sunmaktadır. Eğitim sistemimiz çocuklarımıza yanlış bir hayat algısı vermektedir. Çocuklarımız, ufaktan itibaren dünya öncelikli olarak yetiştirilmektedir. Sistem onlara hayatı yetmiş seksen seneden ibaretmiş gibi algılatmaktadır. Onun arkasındaki ebedi hayatı göstermemektedir. Bu da yanlış bir hayat algısıdır. 

Beklediğimiz Nevbahar, eğitim sistemimizin yeniden ahiret öncelikli olmasıyla gelecektir. Risale-i Nur bu asra bakan Kur’an tefsiri olması yönüyle yani suyun kaynağına işaret etmesi yönüyle bu yüzyılın derdine derman olan ilaçları içinde bulundurmaktadır. Çağımızın en büyük hastalığı olan imansızlık hastalığının reçetesi bu kitaplardadır. “Bu çağda İslam nasıl yaşanır?” sorusuna en güzel bir şekilde cevap veren kitaplardır.

Hekimoğlu İsmail (Yazar)

Bediüzzaman Hazretleri asrın müceddididir. Bediüzzaman, onun eseri olan Risale-i Nur’un en mühim yönü şudur:

Bir; camiyle okulu bütünleştirmiştir. Çünkü okul, ilimleri anlatır. İlimler ise Allah’ın yarattıklarını anlatır. Allah’ın yarattıklarını anlatan ilimler, İslamiyet’e aykırı düşemezler. Öyleyse okulla cami bütünleşmelidir.

İki: Risale-i Nur, vahiyle aklı bütünleştirmiştir. Çünkü aklın en önemli vazifesi İslamiyet’i anlamaktır. Kur’an’da anlaşılmayan hiçbir konu yoktur. Risale-i Nur’da her konu ispatlı anlatılmıştır.

Üç: Risale-i Nur, tezgâhla seccadeyi bütünleştirmiştir. Çünkü helal kazanç en büyük ibadetlerden biridir. Namaz, oruç, zekât nasıl ibadetse, helal kazanç da öyle ibadettir. Demek ki Risale-i Nur ne yapmış? Dinin çıkarıldığı alanlara İslam’ı tekrar getirmiş.

Ümit Şimşek (Yazar)

Üstad Hazretleri hayatının ilk yıllarından itibaren Allah’tan devamlı bir mekteb isteği içerisinde olmuş. Mesela bir dönem şark darülfünunu kurmak istemiş. Bu isteği zaman zaman değişik şekillere girmiş. Mesela İslam âleminden onar tane genç toplayıp onları eğitmek gibi... Ama hayatı boyunca hep bir mektep kurma isteği olmuş. Cenab-ı Hak onun bu isteğini onun hayal edebileceğinden çok daha fazlasını vererek kabul etmiş. Şimdi onun düşündüğü gibi bir darülfünun olsaydı, Van’da bir üniversite kurulacaktı. Orası ne kadar alırsa o kadar kişi girebilecekti. Fakat Allah ona öyle bir şey nasip etmiş ki yeryüzünü bir mektep yapmış, bütün kitaplarını bir hoca yapmış. Risale-i Nur’daki bu özelliği maddi bir açıklama ile izah edemezsiniz.

Dünyanın herhangi bir yerindeki bir adam Risaleyi alıp okuyor, okuduğu zaman kendisinde bir duygu harekete geçiyor. Bunun o kadar çok misali var ki… Mesela Rusya’daki hizmetler bunun apaçık delillerinden… Rusya’da alıyor bu kitabı, okuyunca orada bir medrese açma hayaline kapılıyor. Bunu neyle izah edebilirsiniz? Doğrudan doğruya o kitabın içinde tecelli eden bir sır var. Cenab-ı Hak onun duasını bu şekilde kabul etmiş. Daha güzelini vermiş.

Hani Hz Meryem’in annesinin duasını Rabbimizin daha güzel bir şekilde kabul ettiği gibi... Erkek evlat vermemiş ama Meryem gibi hayırlı bir kız evlat vermiş. Risale-i Nur’un böyle bir mektep özelliği var. Onun için Üstad “Risaleleri okumanız benimle görüşmenizden on defa daha hayırlıdır” demiştir. Ve “onu okursanız benimle hakiki bir suretle görüşmüş olursunuz” diyor.

Mehmet Nuri Yardım (Yazar)

Risele-i Nur’un irtibat ve istişare vurgusu çok önemlidir. Risale-i Nur’un şüphesiz en mühim tarafı temelde iman hakikatlerini anlatmasıyla birlikte, sosyal hayatın inceliklerini de okuyucularına hatırlatmasıdır. Vefa duygusu, yardımlaşma, sadakat, dayanışma, kardeşlik vurgusu, samimiyet, çalışkanlık, gayret, himmet bunlar arasındadır. Bediüzzaman Hazretleri, bütün talebelerine “azami irtibat” halinde olmalarını tavsiye ediyor. Buradan çıkarılacak temel mesaj, bütün Müslümanların sürekli olarak birbirleriyle görüşmeleri, temas halinde olmaları ve istişarelerde bulunmaları zaruretidir. Bu sağlanabilirse, zannediyorum ki bütün problemler çözülebilir.

Bana göre bugün en büyük eksiğimiz irtibat eksikliği ve istişareye önem verilmeyişidir. Tabii sevgi esastır. Aynı kulvarda yürüyen, benzer hizmetleri gören dindar insanlar arasındaki iletişimsizlik üzücüdür. İnşallah zamanla telafi edilecek ve çok daha güzel faaliyetlere, hizmetlere ve çalışmalara imza atılacaktır. “Ehl-i dil birbirini tanımamak insaf değil.”

Nidayi Sevim (Araştırmacı Yazar)

Batı kaynaklı pozitivist, materyalist, rasyonalist, vahiyden kopuk fikri ve felsefi akımların insanlık üzerine karabulut gibi çökerek etki altına aldığı kurak bir dönemde Risâle-i Nûr; Kur’ân prensiplerini, îmân gerçeklerini hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde haykırarak zihinlere ve gönüllere adeta nakşetmiştir. Sebat ve sabır ürünü olan bu nakışların yansımalarını günümüzde daha net biçimde gözlemleyebiliyoruz.

Murat Albayrak (İsmek Osmanlıca Zümre Başkanı)

Bu konuda aslında söylenecek çok şey var ama bir kaç cümleyle iktifa edecek olursak şunları söyleyebiliriz: Risale-i Nur, müellifin satır satır, cümle cümle yaşadığı hissettiği ve sonsuz bir imanla inandığı ilahi hakikatleri son derece samimi ve sıcak bir üslupla anlatıyor. Günümüzün masa başında, akademik unvanlara konu olan çilesiz ve tabii sonuç olarak bereketsiz ilahiyat çalışmalarında asla rastlamadığımız bu özellik Risalelerin mümeyyiz vasfı olarak görünüyor.

Risaleler, Üstad Hazretlerinin iman ve İslam uğrunda mücadele ile geçen acı ve çileli hayatının tatlı meyveleridir. Modern zamanların fen ilimlerini de tahsil etmiş bir İslam âliminin bizzat yaşadığı bir iman tecrübesidir, bu yüzden eskimeyen bir yöne sahiptir ve ümmet-i Muhammed için çok değerlidir. 

Aydın Başar soruşturdu

YORUM EKLE
YORUMLAR
hüseyin
hüseyin - 12 yıl Önce

Anlatılanlarla yaşanılanların bir olması.Size bir fotoğraf karesi yalan söyler mi?