İsmet İnönü: Said Nursi'nin Allah'ı anlatan eserleri yasaklansın!

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şemsettin Günaltay ile dönemin bakanlarının imzalarını taşıyan, sansür belgelerinde, yasaklama kararına ilişkin hiçbir gerekçeye yer verilmemesi dikkat çekiyor. Belgelere göre, ilk resmi toplatma kararı CHP hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 11 Aralık 1947 tarihli toplantısında alındı.

İsmet İnönü: Said Nursi'nin Allah'ı anlatan eserleri yasaklansın!

Tek parti döneminde M. Kemal ile birlikte en kudretli isimlerden olan İsmet İnönü, her daim dinin, dindarların özellikle de Bediüzzaman Said Nursi'nin aleyhinde olmuştu.

CHP’li tek parti iktidarında, Risale-i Nur'lara getirilen yasak ve toplatma kararlarında Atatürk ile başrolü paylaşan İnönü'nün imzası bir çok yasak ve toplatma kararının altında bulunuyor.

Aşağıdaki belgelere göre Said Nursi’nin Kur'an'ın mucizeliğini, Allah'ın varlığını ve tek oluşunu, ahiret inancını anlatan eserlerden “Mucizatül Kur’an”, “Sırac’in Nur, “Hücumat-ı Sitte”, “Asa-yı Musa” ve “Gençlik Rehberi” adlı eserleri İsmet İnönü tarafından yasaklandı.

Kur'an'ı anlatan kitabın yasaklanma gerekçesi: Arap harfleriyle yazılmış!

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şemsettin Günaltay ile dönemin bakanlarının imzalarını taşıyan, sansür belgelerinde, yasaklama kararına ilişkin hiçbir gerekçeye yer verilmemesi dikkat çekiyor. Belgelere göre, ilk resmi toplatma kararı CHP hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 11 Aralık 1947 tarihli toplantısında alındı.

Said Nursi’nin “Mu’cizât-ı Kur’âniye Risâlesi”nin toplatılması kararında, risalenin ‘Arap harfleriyle yazılmış olması’ dışında, ‘irticaı teşvik edici yayın’ları da düzenleyen 1881 sayılı kanunun 2657 sayılı kanunla değiştirilen 51’inci maddesine atıf yapıldı.

Aynı kanuna dayanılarak, 25 Kasım 1944’te, “Tam Mevlid-i Şerif” ile “54 Farzlı Büyük ve Tam Namaz Hocası” da yasaklanmıştı.

İşte o yasak kararı:

“Saidi Kürdi tarafından yazılıp Arap harfleriyle teksir edilmiş olan ‘Mucizatül Kur’an’ adlı kitabın dağıtılmasının yasak edilmesi ve mevcutlarının toplattırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 7/11/1947 tarihli ve 13311-22/63663 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunda kararlaştırılmıştır.”

“Saidi Kurdi Bediüzzeman, diğer adı Saidi Nursi tarafından Arap harfleriyle yazılmış olan ‘Sıracınnur’ ve ‘Hacematı Sitte’ adındaki kitapların herhangi şekil ve suretle basılmış ve basılacak olanlarının dağıtılmasının yasak edilmesi ve elde edileceklerinin toplattırılması.(...)

YORUM EKLE