Bugün Mevlid Kandili| Mevlid nedir, ne anlama gelir?

Bugün Mevlid Kandili| Mevlid nedir, ne demek? Tarihi, önemi... İşte "Mevlid nedir, ne demek?" tarihi, önemi sorularının yanıtları.

Bugün Mevlid Kandili| Mevlid nedir, ne anlama gelir?

Bugün Mevlid Kandili. Mevlid nedir, ne demek? Tarihçesi, önemi gibi sorular milyonlarca vatandaş tarafından internette aranıyor. Mevlid Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) dünyaya gelişinin yıldönümüdür. Bu kutlu gece, dua ve ilahilerle idrak edilecek. İşte Mevlid nedir? Mevlid'in tarihçesi sorularının yanıtları...

Mevlid nedir? Mevlid kutlamaları ne zaman başladı?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, Hz. Peygamber’in doğum günü için kullanılır.
Resûl-i Ekrem, İslâm tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye saldırdığı ve Fil Vak‘ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Bu tarihin Miladi takvimde hangi yıla geldiği tartışmalıdır: 569, 570, 571. Genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde dünyaya gelmiştir. Doğumun pazartesi günü olduğu bilinmektedir. Ayrıca doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan’a denk geldiği söylendiği gibi bunun doğru olmadığını ileri sürenler de bulunmaktadır.

Mevlid kutlamaları nasıl başladı?

Hz. Peygamber’in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlanmadığı gibi Hulefâ-yi Râşidîn dönemiyle Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Hz. Peygamber’in doğum günü Mısır’da Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmen kutlanmaya başlandı. Bu kutlamalar için özel ziyafetler tatlılar hazırlanılırdı.

Mevlid kandili kutlamaları Eyyûbîler döneminde bir süre yapılmadıysa da Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kayınbiraderi Erbil Atabegi’nin isteği üzerine Mevlid kandili büyük bir törenle kutlandı. Bu kutlama sırasında 5000 koyun, 10.000 tavuk, 100 at kesilmiş, 100.000 tabak yemek ve 30.000 tepsi helva dağıtılmıştır.

Endülüslü seyyah İbn Cübeyr, 1183’te Mekke’de gördüklerini anlatırken Resûl-i Ekrem’in doğum yıl dönümünde doğduğu evin ziyarete açıldığını belirtir. Bu ev daha önce Hârûnürreşîd’in annesi Hayzürân tarafından tamir ettirilip mescide çevrilmişti.

Memlükler döneminde mevlid kutlamaları

Memlükler döneminde Mısır’da mevlid kutlamaları bütün ihtişamıyla devam etti. Rebîülevvel ayının girişinden itibaren başlatılan kutlamalar sırasında donanma mensupları tarafından Kahire Kalesi’nde kurulan tören çadırı en güzel kumaşlardan yapılır, içine değerli yaygılar serilir, koltuklar konurdu. Mevlid günü ikindi namazından sonra Mısır Abbâsî halifesi, dört mezhebin başkadıları, ilim ve tasavvuf ehli, emîrler ve kumandanlar, devlet adamları, halkın ileri gelenleri, komşu ülkelerden gelen temsilciler kaleye gelerek tören çadırındaki yerlerini alırlardı. Önce Kur’an tilâvet edilir, ardından vaazlar verilir, tarikat mensupları tarafından zikir ve evrâdlar okunur, daha sonra yemek yenirdi. Bu sırada sultana tebrikler sunulur, o da devlet ricâline, ulemâ ve tasavvuf ehline hil‘at ve hediyeler verir, muhtaçlara da sadaka dağıtılırdı.

Osmanlılarda mevlid kandilleri

Osmanlı’da resmi mevlid kutlamaları Sultan III. Murad döneminde 1588 yılında başlamıştır. Ancak daha öncesinde de kutlamaların yapıldığı bilinmektedir. Sultan Ahmed Camii’ndeki kutlamalarda padişah, sadrazam, şeyhülislâm, vezirler, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, diğer mülkî ve askerî erkânla ulemâ resmî kıyafetleriyle hazır bulunurdu.

Balkanlar’ın fethiyle birlikte bu coğrafyada da mevlid törenleri yapılmaya başlanmıştır.

Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan hariç Kuzey Afrika’dan Endonezya’ya kadar İslâm ülkelerinde -bazılarında resmî, bazılarında gayri resmî olarak- yaygın biçimde kutlanmaktadır. Türkiye’de yalnız ramazan ve kurban bayramları resmî bayram kabul edilmekte, gerek mevlid gerek diğer mübarek gün ve geceler münasebetiyle camilerde, evlerde ibadet âdâbı içinde Kur’ân-ı Kerîm, Süleyman Çelebi’nin mevlidi, kaside ve ilâhiler okunmaktadır.

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 10:45
YORUM EKLE

banner19

banner36