Ayet ve hadislerle Cuma'nın faziletleri ve Cuma mesajları

Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma günlerinde vatandaşlar da birbirlerine resimli Cuma mesajları göndererek aralarındaki bağı güçlendiriyor. Ayet ve hadislerle Cuma'nın faziletlerini derledik.

Ayet ve hadislerle Cuma'nın faziletleri ve Cuma mesajları

Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cuma 17, 18)

İki Cuma arasındaki günahlar affedilir

Yine Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki Ramazan, aralarında geçen günahlara kefaret olur.” (Müslim, Tahâret 16)

Hutbeyi sessizce dinlemenin fazileti

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” (Müslim, Cuma 27)

Cuma günü boy abdesti almak

İbni Ömer'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu:

  • “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.”(Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Ebû Saîd el–Hudrî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu:

  • “Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.”(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Semüre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu:

  • “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. ”(Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

Cuma günü ne yapılmalı?

Selmân’dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu:

“Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cuma 6, 19)

Cuma namazına erken gitmenin sevabı

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır.” (Buhârî, Cuma 4; Müslim, Cuma 10. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 127; Tirmizî, Cuma 6; Nesâî, Cuma 14)

Duaların kabul edildiği vakit

Yine Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu: “Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.” Resul–i Ekrem (s.a.) Efendimiz o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

En faziletli gün

Ebu Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eşarî (r.a.) şöyle dedi:

Bir gün Abdullah İbni Ömer (r.a.) bana: “Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah’tan (s.a.) bir hadis rivayet ettiğini duydun mu?” diye sordu. Ben de: “Evet, duydum. Babam, Resulullah’ı (s.a.) şöyle buyururken işittiğini söyledi: ‘O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir.’” (Müslim, Cuma, 16)

Cuma günü Peygamberimize (s.a.) çokça salavat getirmek

Evs İbni Evs’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur.” (Ebu Davud, Salât 201, Vitir 26)

Hz. Âdem Cuma günü yaratıldı

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cum’a, 18)

Günahların bağışlandığı gün

Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.” (Müslim, Cum’a, 26)

Kimlere farz?

Peygamberimizin (s.a.) eşi Hz. Hafsa’nın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş olan herkese farzdır.” (Nesâî, Cum’a, 2)

Kalbi mühürlenenler

Ebu’l Ca’d ed-Damrî -ki kendisi sahabidir- Hz. Peygamberin (s.a.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.” (İbn Mâce, İkâmet, 93)

Dua edin, dua isteyin?

Kesîr b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Müzenî’nin, babası aracılığıyla dedesinden (Amr b. Avf’tan) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (Tirmizî, Cum’a, 2)

Cuma namazını terk edenler

Ebu Hureyre ile İbni Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre bu iki sahabî Resulullah’ın (s.a.) minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır:“Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma 40)

İşte Cuma mesajları ve ayetlerle, hadislerle Cuma'nın faziletleri...

"Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et." (İnsan Suresi, 26)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?" (Rahman Suresi, 60)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir." (Hadid Suresi, 1)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cum'a Suresi 9)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir." (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 9)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı." (Müslim, Cuma 17, 18)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et." (İnsan Suresi, 26)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır." (Yusuf Suresi, 57)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen, eskimeyen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce de berrak bir aynadır." Hz. Ali (r.a.)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Dedi ki: Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim." (Yusuf Suresi, 86)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!" (Fussilet Suresi, 37)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur." (Fussilet Suresi, 34)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." (Rahman Suresi, 78)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma Suresi 9-10)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rabbleri katında nimetleri bol cennetler vardır." (Kalem Suresi, 34)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar." (İnsan Suresi, 27)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

"Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir." (Hadid Suresi, 1)

Cuma mesajları ve ayetlerle ve hadislerle Cuma'nın faziletleri

YORUM EKLE