Vahiy ile inşa etmeliyiz toplumu!

Sezai Karakoç'un Çağ ve İlham serisinin ilki olan "Çağ ve İlham I - Metafizik Gerilim Şartı" kitabı topluma önemli mesajlar veriyor.

Vahiy ile inşa etmeliyiz toplumu!

Sezai Karakoç’un düşünce kitaplarından biri “Çağ ve İlham I”. Kitap Diriliş dergisinde Sezai Karakoç, Diriliş ve M.B.Y imzalarıyla yayınlanan yazılardan oluşmakta.

Kitap nelerden bahsediyor?

Sezai Karakoç bu kitabında; toplumu, kişiyi, Osmanlı’yı, Avrupa’yı, Afrika’yı, geçmişi, mazlumları, Allah’ın yolunu, ilhamı ve ondan da üstün olan vahyi; Nietzsche, Darwin ve Schopenhauer ve felsefeyi, dinde yenilenmeyi, eşitliği, medeniyetleri, takvayı ve takva erlerini ve bununla birlikte Şam, Bağdat, İstanbul, Mekke, Medine, Karaçi, Kahire, Cezayir, Semerkand, Taşkent, Buhara ve Şiraz’ı, kavramları, metafiziği ve özgürlüğü kendi uslubu, özlemi ve tahayyülüile konular ve maddeler halinde anlatmış.

Sezai Karakoç, Çağ ve İlham Vay düşen toplumda mürted olanlara!

Her büyük toplumun düşüş yaşayabileceğini ancak bu düşüşün diğer küçük toplumlara nazaran çok şiddetli ve panik havasında gerçekleştiğini belirten Karakoç, bu düşüşü yaşamış toplumumuzun derin bir analizini yapıyor.Bu toplumların dışarıya karşı çok hoşgörülü ve evrensel barışın temsilcisi olma yolunda gayretli olduğunu belirten üstad, kendi içine karşı bu toplumların acımasız olduğunu ve kendi değerlerini yok saydığını belirtiyor. İşte bu düşüşün bir göstergesidir üstada göre.

Ölçülerin tamamıyla kaybolduğu bu toplumda, düşman dost olmuştur artık. Bunu mürted olmakla tanımlıyor Karakoç. Kişinin mürted olduğunda İslam toplumunda karşılığı belliyken, toplumun böyle bir yanılgıya düşmesi ne kadar da korkunçtur.Yoksa bunun cezası olmayacak mıdır? Hayır, ilahi ceza bu toplumu şaşırtacak, saptıracaktır.

Bu sapış, üstadın müthiş sözüyle aslında yoruma kapanıyor;  “ taklit, toplum ruhunun firengisi; aşağılık duygusu, toplum zihninin cüzamı; zengin düşünce hayatını yitiriş, toplum hayatının kanseridir.”

Azarak özünü yitiren bu toplum, kendine putlar edinir. Yoldan çıkmış bu toplum aslında kendini kendi eliyle cezalandırmış bir toplumdur.

Böyle bir toplumda nelerin hasıl olduğunu uzun uzadıya maddeler halinde anlatanKarakoç’un “Kaymaya Görsün Ayağı Bir Toplumun”  başlığıyla verdiği yazı aslında bize pek de yabancı olmayan durumları görmemizi sağlıyor.

Allah'ın yolu kaybolmaz!

Avrupa üzerine incelemelerle ilerleyen diğer yazılarda ise daha çok kapitalizm, komünizm ve faşizm üzerinde duruluyor. Komünizmin, faşizm ve kapitalizmden beslendiğini söyleyen Karakoç, özellikle bunun Çin komünizminde belirginleştiğini söylüyor. Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya özenen ve hiçbirinin gerçeğini ve ruhunu kavrayamayan aydınlar sınıfının ülkelerini kavurup durduğunu söyleyen ve halkla arasındaki bağın da uçurum mesafesinde olduğunu belirten üstad, yerli düşüncenin de baskı ve fiili zorluklarlaöldürüldüğünü, bu geçmişi silinen ülkelerin, dünyanın en mağdur ülkeleri olduğunu belirtiyor. Çözüm yok mudur? Elbette vardır. Eşyaya ve insana yeniden anlam verecek, insanlığa ilahi aşktan demet demet sunacak İslam’dır aslında çözüm. Bu gür sedayı seslendirecek olan Müslüman aydınlara büyük ödevler düşmektedir.Çünkü “Allah’ın yolu kaybolmaz. Ama ondan ayrılan veya onu ihmal eden, bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılan kaybedecektir, Allah’ın kaybı yoktur”.

Vahiy inşa eder!

“Hakikat ve Serap” yazısında vahyin (Kur’an’ın) önemine değinen Karakoç,  hakikate susamış toplumların, hakikati arama sevdasıyla yola çıkıp, hakikat benzeri sistemlerin aldatıcılığına kurban giden insanların aslında tek çıkışının Kur’an’ın özüne dönmek olacağını belirtiyor. Çünkü Kur’an hakikat idesinin üstün sitesini ve medeniyetlerini Kur’an bir kitaptır. Çocuk yaştan itibaren, Kur’an’ı kendi çabalarıyla anlamaya gayret etmiş bir mütefekkir olan Karakoç, Kur’an’ın topluma ve insanlığa nelergetireceğiyle ilgili çok yerinde tespitlerde bulunuyor.

Diriliş İlhamı yazısı okunup, dağıtılmalı!

Diriliş İlhamı” yazısıyla, her biri manifesto niteliğinde olan dört maddelik sesleniş aslında kitabın tümüyle içeriğini ve değerini anlatıyor.

Çağ ve İlham serisinin ilk kitabı olan “Çağ ve İlham IMetafizik Gerilim Şartından birkaç bölümünü anlattığımız eseri Sezai Karakoç’un düşünce dünyasına girme münasebetiyle ilk okunacak kitaplar arasında gösterebiliriz.

 

R. Sercan Somuncu “Yatak yapışmış vücuda nasıl koşacaksın Taha / Nasıl koşacaksın taş araya girmiş Kur'ana” diyerek tavsiye etti

YORUM EKLE