10 fotoğrafta dervişlerin ve alimlerin gönlünde taht kuran Konya Kapu Camii

Konya’nın Odunpazarı semtinde yer alan Kapu (Kapı) Camii, 17. asra tarihlenen Osmanlı dönemi camilerinden biri. Asırlar içinde dervişlerin, âlimlerin gönlünde taht kuran camiyi 10 fotoğrafta tanıyalım istedik.

10 fotoğrafta dervişlerin ve alimlerin gönlünde taht kuran Konya Kapu Camii

Konya’nın Odunpazar’ı semtinde yer alan Kapu (Kapı) Camii şehirdeki Osmanlı camilerinin en büyüklerindendir.

Sarraflar (Çıkrıkçılar) Caddesi üzerinde bulunan caminin etrafı, klasik şehir mimarisini yansıtacak şekilde dükkânlarla çevrelenmiştir. 

1658 yılında Mevlevi Dergâhı postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yaptırılan cami, bir süre sonra yıkıldığından 1811’de yeniden inşa edilir. 

Aynı yüzyıl içinde çıkan bir yangında etraftaki dükkânlarla birlikte kül olur. 1868 yılında cami üçüncü kez yaptırılır. 

Eski Konya kalesinin kapılarından birinin yanına inşa edildiği için Kapu Camii olarak isimlendirilmiş. 

Kesme taştan yapılan cami, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşımakta. Caminin üzeri dışardan çatıyla örtülmüş olsa da iç kısmında tavan 8 küçük kubbeyle yükseltilmiş. 

Taş mihrabı ve minberi gösterişten uzak ve sadedir. 

Son cemaat yerinde 10 mermer sütun mevcut. Sütunlar arasında yuvarlak kemerlerle geçiş yapılmış. Caminin doğu ve batı yönlerinde birer kapısı mevcut. 

Minaresinin şerefeye kadar olan kısmı taştan, geriye kalan kısmı da tuğladan yapılmış. 

Şadırvanı ise 1812 yılına tarihleniyor. 

Hazırlayan: Munise Şimşek

YORUM EKLE