Yakaza Akademi başlıyor

Yakaza ilmi Araştırmalar Derneği, faaliyetlerine İstanbul merkezli olarak devam etmektedir. Problem çözme sanatı olan ilmin, sistematik kazanımının mütevazı bir arayışı olan Yakaza Akademi, zamana ve mekâna hâkim, hayatı bir nazariyat çerçevesinde kurmanın gerekliliğine inanmış, donanımlı fertlerin yetişmesini amaçlamaktadır.

Yakaza Akademi başlıyor

Program Hakkında

 • Derslerimiz, Üsküdar merkezinde (Uncular Cd.) bulunan dernek binamızda gerçekleştirilmektedir.

 • Akademi programımız 14 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olup 11 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir.

 • Cumartesi günü aynı saatler içerisinde 1. Kademe, 2. kademe ve 3. Kademe olmak üzere üç farklı grubun dersleri gerçekleştirilmektedir.

 • 1. Kademe, 2. Kademe ve 3. Kademe öğrencilerinin beraber katıldığı ortak dersler bulunmaktadır. Bu dersler, kademe dersleri başlamadan, öğleden önce gerçekleşmektedir.

 • Yıl içinde toplam 15 hafta ders işlenecektir. Cumartesi günleri yapılacak bu derslerin yanı sıra periyodik sohbetler, konferanslar ve ihtisas alanlarına yönelik grup çalışmaları da devam etmektedir.

 • Başvurular 19 Ekim 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru sonrasında derneğimiz bünyesinde yapılacak mülakatların sonuçları aşamalı olarak 20 Ekim 2023 tarihine kadar ilan edilecektir.

 • Başvurusu kabul edilip programa dâhil olan öğrenciler derslere devamlılık ve dönem içerisindeki faaliyetlerde gösterilen performans esaslarına göre bir üst kademeye geçmeye hak kazanacaktır. 

 • Bulunduğu kademeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere, eğitim döneminin sonunda katılım ve başarı belgeleri verilecektir.

Katılım Esasları

 • Ön değerlendirme aşaması için başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

 • Başvuruda bulunanlar en az lisans düzeyinde olmak üzere eğitimini sürdürüyor olmalıdır.

 • Derslerin en az yüzde 80’ine katılım zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Programımız erkek katılımcılara yöneliktir.

Başvuru için tıklayınız.

YORUM EKLE