Fatih Sahn-ı Seman'da lisans destek programı başvuruları devam ediyor!

İslam ilim geleneğinin klasikleri ile Modern Dünya Bilgisinin harmanlandığı çok özel bir müfredat! Son başvuru tarihi 01 Eylül...

Fatih Sahn-ı Seman'da lisans destek programı başvuruları devam ediyor!

İlimle irtibatını ömür boyu sürdürmeyi hedefleyen öğrencilere hitap eden Fatih Sahn-ı Semân Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Lisans Destek Programı (LİDEP), katılımcılarının bir yandan İslami ilimlerde ve İslam medeniyeti hakkında daha kapsamlı bir alt yapıya sahip olmalarını, diğer yandan modern toplumsal disiplinleri ve çağdaş dünyayı anlamalarına yardımcı olacak donanımları kazanmalarını hedefleyen uzun vadeli bir akademik destek programıdır.

İlahiyat-İslami İlimler ve Sosyal-Beşeri Bilimler alanlarındaki lisans programlarında öğrenim görenlere yönelik olan program, katılımcılarının bu alanlarda akademik bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmelerine ve geniş entelektüel ilgilere sahip olmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

LİDEP, katılımcılarının ilk adımdan itibaren kendilerini ifade etmelerini, üretmelerini ve lisans program müfredatı çerçevesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmelerini teşvik edici şekilde tasarlanmıştır. Formel öğretim programlarındaki kazanımları dışlamayan LİDEP programı, öğrencilerinin İstanbul’un zengin imkanlarını değerlendirmesini teşvik eden ve kendi sunduğu programlarla yetinmemesini isteyen bir anlayışa sahiptir.

Katılımcılarının İngilizce ve Arapçayı rahatlıkla kullanabilmesi için gerekli imkân ve destekleri sunan program, onların akademik çalışmalar yapabilmek için gerekli formasyona sahip, sosyal bilimlere bütüncül, derinlikli ve disiplinler arası bakabilen, İslâmi ilimlerin klasik metinleriyle hemhal ve ilimle ilişkilerini ömür boyu sürdürecek kişiler olmaları yolunda alternatif müfredatlar geliştirmektedir.

LİDEP Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 ayrı dönemde eğitim vermektedir. Güz ve Bahar dönemlerinde 13’er hafta olmak üzere hafta içi iki akşam ve Cumartesi yapılan oturumlarda müfredatta yer alan seminerler sunulmaktadır. Yaz döneminde yapılan yoğun kamp programı ise hem sene içerisindeki derslerin ikmal edilmesini hem de öğrencilerin uygulamalı seminer, tahlil ve yazı dersleri ile daha aktif katılım sağladıkları bir dönem geçirmelerini sağlamaktadır.

Bütün sınıflarda her dönem toplamda 30’dan fazla farklı seminer haftalık olarak gerçekleştirilmektedir. Sene içinde ve yaz programında atölyeler, konferanslar, sportif aktiviteler, şehir içi ve dışı gezilerle öğrencilerin ilmi faaliyetlerin yanında sosyal ve kültürel aktivitelere katılmaları sağlanmaktadır. LİDEP programı öğrencilerinin ilmi ve entelektüel gelişiminde akademik danışmanlık imkânı sunmakta, ayrıca onların örnek birer ilim talibi olmaları yönünde gayret sarf etmektedir. 

2018 yılında Fatih Sahn-ı Semân Medresesi bünyesinde lisans öğrencilerine kapılarını açan program, her eğitim-öğretim yılının başında önceden ilan edilen başvuru takvimi içerisinde yeni katılımcılarını kabul etmektedir. Lisans Destek Programı kapsamında 5 ayrı sınıfta yaklaşık 100 öğrenciye eğitim verilmektedir. Programa dahil olan katılımcılara başarılarına göre yurt, burs, İngilizce dil eğitimi ve yurt dışı Arapça dil eğitimi imkanları da sunulmaktadır.

Başvuru için tıklayınız.

YORUM EKLE