Yaman Dede'nin şiiri

Yaman Dede'nin aşk dolu şiirini alıntılıyoruz.

Yaman Dede'nin şiiri

Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Rasulallah

Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Rasulallah

Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Rasulallah

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 

Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen

Muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen

Habib-i Kibriya’sın sen, Muhammed Mustafa’sın sen

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 

Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa,

Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa,

Firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa,

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 

Erir canlar o gülbuy-i revanbahşın hevasından

Güneş titrer, yanar didarının, bak, ihtirasından

Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 

Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam

Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam

Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 

Ne devletdir yumup aşkınla göz, rahında can vermek

Nasib olmaz mı Sultanım Haremgahında can vermek

Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 

Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri

Lebim kavruldu âteşden, döner payinde tezkiri

Ne dem gönlüm muradeylerse taltif eyle Kıtmir’i

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulalllah 

Yaman Dede (Diyamendi)

Meşhur Hasan Ali Kasır'ın Peygamber Şiirleri'nden çalıntılanmıştır.

YORUM EKLE