Fethi Gemuhluoğlu'ndan bir mektup: Cümle iyi günler üzerlerinize olsun

Fethi Gemuhluoğlu’nun yazdığı bir mektubu üslubun güzelliğinin, hitabın hoşluğunun gönüllerinize ferahlık vermesi muradı ile istifadenize sunuyoruz. Yirmi dört saatte yirmi beş saat çalışmak mecburiyetinde olan sizlere...

Fethi Gemuhluoğlu'ndan bir mektup: Cümle iyi günler üzerlerinize olsun

4 Aralık 1970 - Belde-i Tayyibe

Kardeşim Nazif,

Beş can kardeşimizin imzalarınızla lütuf buyurduğunuz kartınızı, tebrikatınızı aldım. İçim ışıdı. Aydınlandım. Memleketimin geleceği hususunda umuda erdim. Allah sizleri aziz etsin, görünmezinden ve bilinmezinden izzetlesin. Peygamberi Ekber şefaatini ve Şahı Velayet Efendimiz sıyanetini esirgemesinler. Ramazan’ımız Ramazan, Bayramımız Bayram Olur inşaallah.

İmza sahipleri fakiri heyecanlandırdılar. Mirzahan Bey benim dünya ahiret yârı garım, Merhum ve Mağfur Zihnizâde olsa gerekdir. Hazer de Âlim ve Ârif bir er-kişi’dir. T. R. Topuzoğlu acaba Muzaffer Ozak Efendinin kayınbiraderi olan Zatıekdes’midir. Enişteleri Nureddini Cerrahi Dergâhının Şeyhidir. Kendilerini Azizim, Efendim Ahmed Tahirül Memişiyül Mar’aşi Hazretleri yetiştirmişlerdir. İhsan Sezai imzasına da çok sevdiğim Hareket Dergisi’nde zaman zaman tesadüf etmekdeyim. Ali Çoban’a gelince "Hepiniz çobansınız sürünüzden mes’ulsünüz.” hadisi nebevisini bana tekrar yaşattılar. Sen de ehli nezafet, ehli hayâ ma’sum bir insansın. Dini mübin çocukluk pâkiyetine, saffetine dönüşdür. Bin tarifden biri de bu olabilir. Yirmi dört saatte yirmi beş saat çalışmak mecburiyetinde olan sizlere Haydarı Kerrarın şu Kelâmı Mübarekelerini arz etmek isterim: “Dünya beni haramından men etti. Ben onun helalinden de geçdim.” Sizlere başkalarına helâl olan her şey haramdır. Bunu, bu kutsal sözü bir vasiyet olarak emanet ediyorum.

Başarılarınız Türkiye’yi kurtaracakdır. Sizler necat ve felâh ehlisiniz. Sizler bir Hadisi Nebevi’ye uyarak ittibâ ve inkıyâd ederek (Allah’ın ahlâkı ile ahlaklanınız.) Sizler Ashabı Güzinin ahlâkları ile mananızı tezyin ediniz. Arkadaşlıklarınızı Rıza-i Bâri için yaşayınız. Sizlere imrenmekdeyim. Bizim nesillerimiz vebâlıdır. Saf tutamamışdır. Benim nesillerime mensub olanlardan sakınınız. Bir kelâmı âliye göre (Hâl sâridir.) Hepinizden ayrı ayrı içinde bulunduğunuz durumları ve neler yaptıklarınızı Öğrenirsem mutlu olurum.

Cümle iyi günler üzerlerinize olsun, hayra karşı gelmeniz niyazı ile sizleri bağrıma basarım Can Kardeşlerim, Yolda Yoldaşlarım Efendim.

Ev Adresim: Fethi GEMUHLUOĞLU, Nişantaşı, Vali Konağı Cad. 5 Madalyon sokağı 23/7, ŞIŞLI İSTANBUL

İş Adresim : Fethi GEMUHLUOĞLU, Türkpetrol Vakfı Umumi Kâtibi İstiklal cad. 28/8, Beyoğlu ISTANBUL

Beşinizin de Türkiye’ye ait emir ve arzularınıza amadeyim efendim

YORUM EKLE