Mehmet Âkif'in elinden düşürmediği kitap

Mehmet Âkif’in dinî ilimleri tahsil eden talebelerin okuması için şart koştuğu kitap hangisi?

Mehmet Âkif'in elinden düşürmediği kitap

Tefsirle ilgilenenler Celâleyn Tefsiri’ni bilirler, bilmeleri gerekir. Zira Mehmet Âkif’e göre, dinî ilimlerle meşgul olan bir talebenin asgarî Kur’an bilgisinin ölçüsünü Celâleyn Tefsiri oluşturur. Suat Yıldırım’ın rivayet ettiğine göre Mehmet Âkif de Celâleyn’i yanından hiç ayırmaz, Mushaf okur gibi okurmuş. Hatta on sekiz defa hatmetmiş.

İki nehir bir deniz

Bu eserin ilginç bir özelliği var. O da iki müellifli olmasıdır. Tefsirin Kehf suresi sonuna kadar olan kısmını Celâleddin Mahallî (ö.1459), geri kalan kısmını Celâleddin Suyutî (ö.1505) yazmıştır. İkisi de Kahire’de doğmuş ve vefat etmiş bu âlimlerin isimlerinin de aynı olması sebebiyle tefsire, “iki celal” anlamına gelen “celâleyn” adı verilmiştir. İki müellifli bir eser olmasına rağmen üslup açısından bâriz bir farklılık göze çarpmaz, bilakis şaşırtıcı bir uyumdan söz edilebilir. Tabi bir de müellifleri sıradan insanlar değil. Biri “Mahallî’nin zekâsı, elması deler.” diye anılan Celâleddin Mahallî, diğeri de irili ufaklı 600 civarında eser yazmış olan ve dinî ilimlerde otorite kabul edilen Celâleddin Suyutî.

Celâleyn için 20 yıl

Ömer Nasuhi Bilmen, bu kitapla ilgili şöyle der: “Tefsîru Celâleyn diye yâd olunan bu mübarek tefsir gayet muhtasar, müfîd bir eserdir.” Evet, bu kitap kısa, özlü ve kolay anlaşılır bir mahiyete sahiptir. Bu nedenle ilk yazıldığı dönemden bu yana çok basılmış, çok okunmuş ve hem halk hem ulemâ tarafından oldukça benimsenmiştir.

Yapılan tüm bu baskıları karşılaştırıp tahkîk eden bir profesör var, şimdilerde viraneye dönmüş Halep’te. 79 yaşında emekli bir profesör, Fahreddin Kabâve. Tam 20 yılını vermiş Celâleyn Tefsiri’ne. Mahalli ve Suyuti’nin dayandığı kaynakları incelemiş, hadisleri tahriç etmiş, tefsirde geçen rivayetleri değerlendirmeye tâbi tutmuş. Ve 20 yılın sonunda, bu tefsirin en yeni ve en sağlam neşirleri kabul edilen iki farklı versiyonunu yayınlamış. Biri genel okuyucu kitlesine yönelik, 663 sayfalık “kolaylaştırılmış”; diğeri ise daha çok bu ilimlerle uğraşanlara hitap eden, 2272 sayfalık “genişletilmiş” baskıdır.

Talebeler, uyanık olun!

Celâleyn Tefsiri ile ilgili böyle bir çalışmadan haberimiz oldu. Peki ya başka neler yapılıyor dünyada ilim adına? Neyi, ne kadar biliyoruz? Yurt dışında hangi kitaplar çıkıyor? Kimler, hangi çalışmaları yapıyor? Bunları takip etmekte fayda var. Sadece Türkiye’deki ilmî hareketliliği takip etmek, uluslar arası olmamızı engeller; bizi dar bir çerçeveye hapseder. Bu yüzden ey ilim talibi, dünyadan bîhaber olma!

Şeyma Benli haber verdi

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2019 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2019, 22:24
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa UĞURLU
Mustafa UĞURLU - 10 yıl Önce

Akif'in yüzyazılarını okuyanlar bilir ki Akif Zemahşeri'nin tesfirini de çok da okur hatta düz yazılarında genelde onu örnek verir. Peki neden bu korku? Neden onu kimse örnek göstermez? Sebep Zemahşeri'nin mutezili olması ve geleneğin de muteziliyi aforoz etmesi mi yoksa?

Tayfun Demir
Tayfun Demir - 6 yıl Önce

Fahruddin hoca İstanbul'da yaşıyor. İsam'da ve FSM'de ders veriyor.

Aaa
Aaa - 6 yıl Önce

Mufassal olanın isam kütüphanesinde mevcut olması lazım. Müyesser olan ise şu an Türkiye'de sadece bir kaç kişinin elinde bulunuyor. Toplu olarak Lübnan da kitap ile ilgilenen yayinevinden sipariş edilmesi gerek...

emrah
emrah - 10 yıl Önce

önemli. peki bu çalışmaya nasıl ulaşacağız? Haleb'e mi gitmek gerek?

banner19

banner26