Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ders notları

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yeni ders notları Dergah Yayınları'ndan basıldı. 1952 tarihli bu notların sahibi Ahmet Miskioğlu. M. Murtaza Özeren yazdı.

Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ders notları

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yeni ders notları "Tanpınar'dan Notlar" başlığıyla Dergah Yayınları'ndan basıldı. Notların sahibi Ahmet Miskioğlu. 1952 yılından kalan bu notların en önemli özelliği Tanpınar tarafından onaylı olması.

Ahmet Miskioğlu 1924 doğumlu yazarlarımızdan. Birkaç çalışmasının yanı sıra yıllardır çıkardığı Türk Dili dergisinin de sahibi. Kendisi İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş. O dönem, bugün bazı üniversitelerde uygulanan bitirme tezleri gibi, son sınıf öğrencileri bir sertifikadan tez yazarmış. Az sayıdaki bu öğrencilere bazı seminer/dersler düzenlenir, o anabilim dallarında bilgi sahibi olmaları sağlanırmış.

Ahmet Miskioğlu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yeni Türk Edebiyatı dersine katılıp o derslerin notlarını tutmuş. Günümüzde, daha önce bunun gibi yayınlanmış birkaç tane ders notu bulunmasına rağmen bu notları özel kılan Tanpınar'dan onaylı olması.

Kendi sesinden dinliyormuş gibi

Miskioğlu, derslerde tek not tutanın kendisi olduğu ifade ediyor. Derslerde önce müsvedde halinde hazırladığı notları sonradan temize çekerek biriktiriyor. Ders döneminin sonunda temize çekilmiş ders notlarını Tanpınar'a götüren Miskioğlu, hocasından ders notlarını imzalamasını istiyor. Böylelikle de Tanpınar onaylı ders notları geçtiğimiz günlerde yayınlanana kadar Ahmet Miskioğlu'nun arşivinde kalmış.

Kitabı okurken benim kulaklarında Tanpınar'ın sesi yankılandı. Nasıl oldu bu diyenler için şu ses kaydını tavsiye ediyorum:

Bu kaydı ders notlarından çok evvelinde dinlemiştim. Notları okuduğumda gördüm ki Ahmet Miskioğlu'nun notlarından Tanpınar'ın sesi geliyor. O nazik söyleyiş kitap boyunca sizi bırakmıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ders notları

Derslerine yanına hiç not almadan giren Tanpınar derslerini irticalen verirmiş. Öğrencileri genellikle kendilerini hocalarının söyleyişine bırakırlarmış. Ders notlarındaki bazı kısımlar kısa. Bunun sebebi, Miskioğlu'nun da arada kendisini bu söyleyişe bırakması olabilir.

Kitap matbaadan çıktığı gün emr-i Hak vâki oldu

Kitap iki bölümden müteşekkil: “Şiir Meseleleri” ve “Yahya Kemal yahut Malzemenin Zaferi”. İlk bölümde modern sanata gelene kadarki hattı anlatıyor Tanpınar. Bergson üzerine verdiği bir dersi hakkıyla veremediğini hissedince Prof. Vehbi Eralp'i Bergson hakkında ders vermesi için dersine davet ediyor. Bu, Tanpınar'ın tatminsizliği ve mükemmelliyetçiliğinin göstergesi.

Yeni Türk Edebiyatı üst başlığı altında verdiği derste Tanpınar'ın Yahya Kemal'e atfettiği önem dikkate değer. Yahya Kemal üzerine anlattıkları Yahya Kemal monografisinden bazı kısımları hatırlatmakta. Hatta bazı ifadeler tamamen aynı. Yahya Kemal'i şiirleri ile incelemesi, uygulama merkezli ders tatbiki, bugün bile birçok edebiyat bölümü dersinin uzağında olduğu bir merhale.

Ahmet Miskioğlu yıllar yılı sakladığı bu notları hastalığında iken kitaplaştırma kararı almış. Ancak kader... Kitabın matbaadan çıktığı gün Miskioğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. On yıllarca kaç kere dönüp dönüp okuduğu, eskileri yad ettiği bu notlar artık günümüz okuyucusuna emanet. Tanpınar okuyucusu farklı bir Tanpınar buudu görmek istiyorsa bu notlara mutlaka başvurmalı

M. Murtaza Özeren 

YORUM EKLE