Kelâm ve Mantık ilimlerine ilgi duyanlara Türkçe MİNHÂC eğitimi

Kelâm, İslam itikadını konu edinen bir ilim olup kesin deliller ortaya koyarak dinî inançları ispat etme ve şüpheleri ortadan kaldırma gayesini üstlenmiştir. Mantık ilmi ise doğru ve tutarlı akıl yürütmelerde bulunmanın şartlarını ve kurallarını konu alan bir alet ilmidir. Delil ve delinin şartları gibi aklî kuralları ortaya koyan Mantık, Kelâm ilminde oldukça önemli işlevi olan bir disiplindir.

Kelâm ve Mantık ilimlerine ilgi duyanlara Türkçe MİNHÂC eğitimi

Kelâm, İslam itikadını konu edinen bir ilim olup kesin deliller ortaya koyarak dinî inançları ispat etme ve şüpheleri ortadan kaldırma gayesini üstlenmiştir. Mantık ilmi ise doğru ve tutarlı akıl yürütmelerde bulunmanın şartlarını ve kurallarını konu alan bir alet ilmidir. Delil ve delinin şartları gibi aklî kuralları ortaya koyan Mantık, Kelâm ilminde oldukça önemli işlevi olan bir disiplindir. Nitekim talebenin Mantık ilmindeki durumu Kelâm ilmindeki seviyesine etki edebilmektedir. Bunlara ek olarak bilinmektedir ki Arapça, islamî ilimlerde müslümanları ortak bir dil etrafında birleştirmiştir ve aslî eserler bu dilde kaleme alınmıştır. Dolayısıyla iyi bir aklî ilimler talebesi olmak ve eserleri doğru anlamak Arap dili kaidelerini iyi bilmeyi ve geliştirmeye devam etmeyi gerektirir.

MİNHÂC AKLÎ İLİMLER MEDRESESİ Türkçe Program Başvuru koşulları:

  • Program hanımlara yöneliktir.
  • Dersler cumartesi günleri yüz yüze yapılacaktır.
  • Programa yalnızca İslami İlimler/ İlahiyat fakültesi dışındaki bölümlerde okuyan öğrenciler başvurabilir.
  • Program başlangıç tarihi: 7 Ekim 2023
  • Son başvuru tarihi : 15 Eylül 2023 (23.59)
  • Mülakatlar yüz yüze 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Mülakat yeri ve saati başvurular bittikten sonra ilan edilecektir.
  • Mülakat tarihlerinde İstanbul’da olamayacaklar için mülakat çevrimiçi yapılacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.

YORUM EKLE