Sen de benimsin demişsin...

Genç bir şairden... Senem Duran'dan...

Sen de benimsin demişsin...

Sen de benimsin demişsin

Her bahar arkasından başka bir bahara bırakır.

Doğan her çiçek elbet bir gün sararır.

Güller, laleler mânâlarıyla vardır.

Geride sayfaların kokusu kalır.

Sen de benimsin demişsin

Şahlanır gök, yer çalkalanır.

Gök hükümrân olur, yer secdegâh

Her secdede dökülen bir yaş vardır her yaşta bir âh..

Her eksik varlığıyla bilinir.

Hüznü sürûra çevirir.

Her gülenin ağlayan bir yeri vardır derûnunda

Yoksa hakiki güler miydi hiç?

Yetinmek yeğdir istemekten

Gül bahçesinde diken büyümüş el-aman

Aynı su gülde büyütür dikende

Hüner dikeni gül edebilmekte.

Sen de benimsin demişsin

Her ölen doğar yeni güne

Kuşlarda uçar o günlere, o günlerden de haber getirirler unutma

Asıl marifet sevdâyı yeni güne taşımakta.

Celâlsiz ikrâm olmaz.

Cefâ çekmeden sefâ sürülmez.

Çilesiz yârim var denmez.

Her yârda bir âh vardır bilirsin.

Sen de benimsin demişsin

Ateşi kor eyleyen yürektir.

Derviş Yunus odunları yüreğinde ki od ile düzeltti.

İki odun ateşi daha çok alevlendirir bilirsin.

YORUM EKLE