Dua ve hadislerle Cumanın fazileti

Müslümanlar için büyük öneme sahip Cuma'nın dua ve hadislerdeki fazileti haberimizde...

Dua ve hadislerle Cumanın fazileti

Ebû Davûd'un kitabının Tahâret 128 bölümünde ve Tirmizî'nin kitabında Cuma kısmında Cuma günü hakkında şöyle denilmektedir; "Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir." İşte Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti...

HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) DUALARI

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir Peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” (Bakara Suresi, 129)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün, beni ana-babamı ve mü’minleri bağışla!” (İbrahim Suresi, 41)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” (A’raf Suresi, 23)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim Suresi, 40)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

"…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Tâha Suresi, 25-28)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir Peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” (Bakara Suresi, 129)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” (Şuarâ Suresi, 83-85)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice duâ edin! Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.” (el-A‘râf, 55)

HZ. ZEKERİYA’NIN (A.S.) DUASI

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” (Âl-i İmran Suresi, 38)

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İsra Suresi, 80)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUASI

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“(Rasûlüm!) De ki: Duânız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

HZ. NUH’UN (A.S.) DUASI

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.” (Hûd Suresi, 47)

HZ. İBRAHİM’İN (A.S.) DUALARI

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“…Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.”

HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) DUASI

Cuma mesajları, dua ve hadislerle Cumanın fazileti

“…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!” (Neml Suresi, 19)

Yayın Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 13:35
YORUM EKLE

banner19

banner36