Bugün Hz. Hasan'ın şehadetinin yıldönümü...

Bugün, 28 Safer 1445, yani Hz. Hasan Efendimizin zehirlenerek şehid edilişinin hicri takvimle 1395. yıldönümü. Ahmed Öztürk yazdı.

Bugün Hz. Hasan'ın şehadetinin yıldönümü...

Bugün, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğlu, dedesi Hz. Muhammed (s.a.) tarafından kardeşi Hz. Hüseyin ile birlikte cennet gençlerinin seyyidi olarak nitelenen Hz. Hasan'ın şehadetinin hicri takvimle 1395. yıldönümü. 

Onlara buğz eden bana buğz etmiş olur!

Hz. Hasan, hicretin üçüncü yılının Ramazan ayında Medine'de doğdu. Genellikle kardeşi Hz. Hüseyin ile birlikte anılır. Hz. Peygamber (s.a.) birini diğerinden ayırmadan sevmiş. İkisini dizlerine oturtup sevdiği hakkında sahih rivayetler gelmiştir. 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında Sevgili Peygamberimiz, "Hasan ve Hüseyn'i seven muhakkak beni sevmiş olur ve onlara buğzeden bana buğz etmiş olur!" buyurmuştur. 

13 hadis rivayet etti

Hazreti Hasan Efendimiz, Rasulullah aleyhisselam'dan on üç hadis rivayet ederken, on beş defa yürüyerek hacca gitti. 

Hicretten 50 yıl sonra, miladi 671'de 46 yaşında iken zehirlenerek şehid edilen Hz. Hasan, aynı zaman İslam'ın 5. halifesiydi. Kabri Medine'deki Cennet'ül Bakî kabristanındadır.    

Ahmed Öztürk yazdı

YORUM EKLE