Ekim 2023 tavsiye kitaplar

Çok satan kitaplardan tavsiyeler...

Ekim 2023 tavsiye kitaplar

Eser: Kafa Karıştıran Kelimeler

Yazar: Rasim Özdenören

Yayınevi: İz Yayıncılık

Rasim Özdenören, Türk öykücülüğüne ve düşünce dünyasına unutulmaz eserler vererek, kendisinden sonra yetişen birçok yazara rol model olmuştur. Her zaman benliğimizi, bilincimizi tazeleyen öyküleriyle okuyucusunu yeniden kendine çeken yazarımız, Kafa Karıştıran Kelimeler kitabında toplumun ortak kavramlarına yeni bir bakış açısıyla tekrardan bakmayı öngörmektedir.

Kavramlar, bir toplumun ortak varlığıdır. Eğer bir toplumun kavramlara yüklediği anlamlar zaman içinde değişirse, ortaya eski ve yeni karmaşası çıkacaktır. Rasim Özdenören, geçmişinde İslâm’ı yaşamış ve Batılılaşma sürecine girmesiyle anlamları yozlaşan toplumun bazı kelimelerini İslâmca bir bakış açısıyla yeniden yorumlamıştır. Yazar, Batı’dan ithal edilen sloganlarla gençlerin kafalarının karıştırıldığını düşünerek, düzenli bir toplum için kavramların manalarının tekrardan tesis edilmesi, kelimelerin gerçek manalarının yeniden hatırlatılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca hicret, demokrasi, özgürlük, akıl, bilim, tasavvuf vb. gibi özel anlamlı kelimelerine sahip çıkmayan toplumların sürüklendiği kargaşa ve kaos ortamına dikkat çekmektedir. Kitapta baştan sona elle tutulur olan amaç, toplumu bu kaostan İslâmî düşünce ile korumaktır.

Kitapta can alıcı noktalardan biri, felsefe ve İslâm tartışmasına getirilen net yaklaşımdır. İslâm ne rasyonalisttir ne pozitivisttir ne de başka bir felsefenin öznel görüşüne indirgenebilir. “Çünkü İslâm kendini vahiyle tanımlar, felsefe görüşleriyle değil.”

Eser: İmamların Fıkhî İhtilaflarında Hadislerin Rolü

Yazar: Muhammed Avvame

Yayınevi: Kayıhan Yayınları

İsmi ile dahi birçoğumuzun ilgisini çeken bu eser, bir Hadis-i Şerif’in sahih kabul edilmesi için hangi şartların bulunması gerektiğine, zayıf hadis kullanmanın şartlarının neler olduğuna, bir hadisin lafzen değil de manen rivayet edilip edilemeyeceğine, bir hareke farklılığının manayı ne kadar değiştirebileceğine, farklı bir mezhebin görüşünün uygulanıp uygulanamayacağına ve benzeri birçok soruya cevap bulabileceğiniz muhteşem bir eserdir.

Çok sayfalı bir kitap olmamasına rağmen konuların en can alıcı noktalarıyla izah edilmiş olması, okuyucuyu bilgi bakımından oldukça tatmin etmektedir. Aynı zamanda tek oturuşta okuyabileceğiniz kadar da akıcı bir dille yazılmış bir eserdir.

Kitap içerisinde birçok kavramın anlamı yazar tarafından açıklanmıştır. Fakat yine de İslâmî İlimler alanında daha önce okuma yapmamış kimseler, bazı kelimeleri anlamakta zorlanabilir. Bu kişiler internet üzerinden herkesin istifadesine sunulan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi eşliğinde bilinmeyen ifadeleri kolayca öğrenerek eseri okuyabilir. Bu alana merak duyan herkesin okunacak kitaplar listesine eklemesi gereken oldukça kıymetli bir eserdir.

 

Eser: Sevme Sanatı

Yazar: Erich Fromm

Yayınevi: Say Yayınları

Erich Fromm’un Sevme Sanatı adlı kitabı, modern toplumda sevgi kavramının derinlemesine incelenmesini sunarak bize ışık tutar. Fromm’a göre, sevgi sadece bir duygu değil aynı zamanda bir yetenektir ve bu geliştirilebilir. Kitap, bu bakış açısıyla insanların sevgiyi doğru bir şekilde öğrenmelerini ve gerçek anlamını keşfetmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır.

Yazar, sevginin koşulsuz olduğunu, merhamet, sorumluluk ve saygının temel taşları olduğunu savunmaktadır. Bununla beraber eser kitap, sevgi, özgürlük ve güven arasındaki karmaşık ilişkiyi çeşitli örnekler üzerinden analiz etmektedir.

Fromm, sevginin tek taraflı olmadığını, karşılıklı anlayış ilişkisi ve özgür irade gerektirdiğini vurgular. Maddî şeylere takıntının, bencil düşüncenin ve empati eksikliğinin ikili ilişkilerde ne gibi sonuçlar doğurabileceğine ustaca değinir. Ayrıca, insanların sevgi ve mutluluk arayışında nasıl daha bilinçli ve tatmin edici adımlar atabileceğini de anlatarak ruhsal gelişim ve sağlıklı ilişkiler konusunda bize rehberlik eder. Bu eser, sevginin derinliğini ve zenginliğini anlamak isteyen herkes için keyifle okunabilecek önemli bir kaynaktır.

Eser: Gönül

Yazar: Natsume Soseki

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çağdaş Japon Edebiyatı’nda yeni bir tarz ortaya koyan yazar Natsume Soseki’nin yazdığı son kitap Gönül, dikkatleri kendine çekmeyi başarmış bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Yazar bu kitabında bir üniversite öğrencisi olarak Tokya’ya eğitim almaya gittiği bir dönemde “Hocam” diye adlandırdığı sıra dışı birisiyle olan hatıralarını anlatmaktadır.

Gizem kokan ve çevirdiğiniz her sayfada sizi meraklandırmaya devam eden bu kitap, üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım “Hocam ve Ben”dir. Yazar bu bölümde hocasıyla nasıl tanıştığını ve tanışıklıklarının nasıl ilerlediğini anlatmaktadır. “Annem-Babam ve Ben” olarak adlandırılan ikinci kısım ise yazarın babasının hastalığı sebebiyle memlekete döndüğü ve ailesiyle yaşadığı zor bir dönemi ele almaktadır. Üçüncü ve son kısım ise “Hocam ve Vasiyeti” olarak adlandırılan bölümdür. Yazar bu bölümde ölmeden önce hocasının kendisine yazdığı uzun bir mektubu okuyuculara sumaktadır.

Genç bir üniversite öğrencisiyken kendine yeni bir kapı aralamak isteyen Natsume, güneşli bir günde güzel bir sahilde karşılaşır hocasıyla. Konuşmadan önce bir süre hocasını takip eden Natsume onda farklı bir şeyler olduğunu sezer. Hocasının merdümgirizce bir yaşantısı olduğunu anlamıştır. Buna rağmen onunla tanışmaktan çekinmemiş sonrasında da oldukça kıymetli bir bağ kurmuşlardır. Ancak zaman içinde trajik bir hikâyeye dönüşen bu hatıralar, güneşli ve aydınlık bir günde başlayan bir hikâyenin yağmurlu bir günde de bitebileceğini gözler önüne sermektedir.

YORUM EKLE