Akif İnan, Şeyhi'den gazel okumuştu

Şeyhi, Harnamesinin yanında gazelleri ile de şiirimize yön vermiş idi. İşte bir gazeli…

Akif İnan, Şeyhi'den gazel okumuştu

Gazel

Ölme gönül firaak ile Îsâ-nefes gelür

Yanma ciger figaan ile feryâd-res gelür

Can bülbili teferrüc-i dîdâr kılmasa

Firdevs bostânı gözüne kafes gelür

Her bî-haber ne bile mahabbet safâsını

Nâ-merde aşk u derd hevâ vü heves gelür

Bilmez kimesne kaafile-i dûstdan haber

Geh geh budur kulaguma bang-ı ceres gelür

Şeyhî ko peşpeşeyi dahı şehbâzı kıl şikâr

Sîmürg-i himet olana âlem meges gelür

Mustafa Özçelik hatırlattı

Hatırası için ilgili habere buyurunuz...

YORUM EKLE