Ahmet Ziya İbrahimoğlu, umre ziyareti hakkında doğru bildiğimiz yanlışları anlatıyor

Yaklaşık 30 yılı aşkın Hac ve Umre organizasyonu yapan, Harameyn Turizm sahibi Ahmet Ziya İbrahimoğlu ile hac ve umre konusunda kısa bir sohbet yaptık. Umre ziyaretinin özellikle sanki turistik bir geziymiş gibi izlenim oluşturulmamalıdır, dedi. Özellikle bu ulvi ziyarette dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önemli bilgiler verdi.

Ahmet Ziya İbrahimoğlu, umre ziyareti hakkında doğru bildiğimiz yanlışları anlatıyor

Türkiye’de umre konusunda ciddi manada bir talep var, bu talep artışının sebebi nedir? Gelir seviyesinin yükselmesi mi ya da dine yöneliş mi giderek artıyor?

Umre ‘ye ilgi inişli çıkışlı olmakla birlikte genelde ilgi artışından söz etmek mümkün… Bunun sebebini sadece dindarlığın artışı İle izah etmek yeterli olmaz. Faktörler çok farklı; ekonomik imkânlar, merak, çevre faktörleri, dindarlık eğilimi gibi değişik faktörlerden söz edilebilir…

Evet, Umre yapmak, umre ziyareti güzel ama sanki bu ibadet yâda uhrevi boyutundan çıkıp oraya gitmiş olmak için gitmek ya da oradan fotoğraf çekmek hazzına ulaşmak için mi yapılıyor diye de zaman zaman aklıma geliyor ne dersiniz?

Birinci sorunun cevabında zikrettiğimiz gibi faktörler çok farklı.. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bilinçli Umre yapanların oranı çok düşük, % 10 un bile altında… Gerisini yorumculara bırakalım…

Sizinle daha önce defalarca umre ve hac yaptığım için biliyorum. Mesele turistik bir gezi olmaktan çıkarılmalı, acaba ÖNCEDEN KURS VERİLMESİ GELENEĞİ VARDI Kİ SİZ BUNU VERİYORDUNUZ GÖTÜRDÜĞÜNÜZ KİŞİLERE bu konuda İŞİN FELSEFESİ de umrecilere anlatılsa güzel olmaz mı?

Hacca veya Umre ‘ye gidecekler bir eğitim ve hazırlık süreci yaşamalı, bunun İçin gayret ediyor olmakla birlikte başarılı olduğumuzu söyleyemem… Samimi ve gayretli olanlar İçin imkânlar çok ama bunun idrakinde olanlar çok az… Bizim sitemize, www.haremeyn.com’a girerseniz benim İhram, tavaf vb konulardaki konuşma kayıtlarımı bulacaksınız. Bu konuşmalar bu maksatla hazırlanmıştır ama bizim yolcularımızdan izleyenler bile çok azdır maalesef…

Yıllardır umre ve hac organizasyonları yapıyorsunuz TÜRK UMRECİ VE HAC SEYAHATLERİ konusunda en belirgin özellikleri nelerdir? Bu soruya bağlantılı olarak en çok sizden istenen nedir? Konfor mu daha çok isteniyor yoksa kalacak yerin yakın olması mı, yani uhrevi boyutu konusunda merak ya da soru var mı?

Hac ve Umre ‘ye gidecek olan Türkler ‘in ilk sorduğu şey organizasyonun fiyatı oluyor. Ondan sonra otelin standardı ve kalitesi, uzaklığı, yemeklerin zevklerine uyup uymadığı gibi konular ön plana çıkıyor.

Bana Hac veya Umre’mi kim yaptıracak? Kur’an ve Sünnet’e uygun şuurlu ve bilinçli bir görev yaptıracak ehliyetli bir hocanız var mı diye soran yok denilecek kadar azdır maalesef… Oysa bilhassa Hacc organizasyonunun olmazsa olmaz öneme sahip en önemli unsuru rehberdir. İyi, bilgili ve ihlaslı bir rehber olmadan şuurlu ve huzurlu bir Hac yapmak çok zordur. Üstad Necip Fazıl’ın Hac hatıralarını yazdığı kitabındaki yetersizlik, aşk ve heyecan eksikliği, cezbedici hususların olmaması, haccı ona yaşatacak iyi bir Rehberi olmayışından kaynaklandığını okuyan herkes anlayabilir…

Birazda ziyaret edilen ülke ile ilgili konuşsak, Suudi Arabistan’ın umre ve hac konusunda ciddi çalışmalar yapıyor buna rağmen de aksaklıklar oluyor elbette… Siz bu konunda neler dersiniz? Ülkenin çalışması yeterli mi?

S.Arabistan’ın Hacı ve Umre’cileri rahat ettirmek için ortaya koyduğu çalışma ve gayretleri görmemek mümkün değildir. Bununla birlikte yeterli olduğunu söylemek de isabetli olmaz. Bu gayretlerin çoğu işin maddi boyutu ile ilgilidir… Ne S.Arabistan ne de Türkiye, işin özü ve ruhunu idrak etmiş ve gereğini yapmanın gayreti içerisinde görünmüyor maalesef… Yapılanların şekil yönü ağır basıyor… Nasıl ki kıldığımız namazlar Kur’anı Kerim’de ifade edildiği gibi bizi ” kötülüklerden men etmiyorsa ” Haccımız da namazımızdan çok farklı değil…

Zaman zaman kazalar oluyor bu kazalar sırasında birçok insan hayatını kaybediyor yapılan açıklamalar ise ilgili devlet tarafından sorumluluğu üzerine alan değil kaderci bir yaklaşım var sanki?

Kutsal mekânlarda zaman zaman olan kazalar takdiri ilahi çerçevesi dışında değildir. İnsan faktörünün olduğu hiç bir işte hatadan yüzde yüz uzak durmak mümkün değildir; olamaz.. Kasıt veya bariz bir hata olmadıkça bu konuda söylenecek çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum.

Sadece şunu söyleyebilirim. S.Arabistan insan kıymetinin yeteri kadar bilinip takdir edilmediği bir ülke… Bu sebeple çaplı ve vasıflı insanlara fazla rastlayamazsınız…

Çapı ve vasıfları yetersiz olan insanlar ile bundan daha iyisini yapmanın çok kolay olmadığını da bilmemiz gerekir…

Umre ve hacca gideceklere tavsiyeleriniz kısaca nelerdir? Satır başları ile

Hacca ve Umre’ye gideceklere tavsiyemiz:

– İyi bir eğitim ve hazırlık süreci yaşamaya önem vermeleri; gayret etmeleri…

– İşin maddi boyutundan daha çok ruhu ve özü üzerinde durmaları…

– Hac ve Umre rehberini iyi seçmeli, bu konudaki uygulama ile ilgili hatalara duyarsız kalmamaları, haklarının bilincinde olmalı engelleri ortadan kaldırma mücadelesine katılmaları….

– Hac veya Umre yaparken bilinçli olmalı, maddi ve manevi fedakârlıktan kaçınmamalı.

Röportaj: Fahri Sarrafoğlu

YORUM EKLE