Tasavvufun esasları nelerdir?

Faslı Âlim Şeyh Ahmed Zerruk'un yazdığı Tasavvufun Esasları adlı eser bize tasavvuf yolundaki esasların neler olduğunu anlatıyor.

Tasavvufun esasları nelerdir?

Tasavvufun önemi

İslam tarihinde, tasavvufun ve bunu gerçek şekilde temsil etmeye çalışan gerçek sufilerin, hem ilmi hem ameli hem de ahlaki sahadaki önemli rolleri göz ardı edilemeyecek önemli gerçeklerdendir. Bu sufilerin gerçekleştirmek istediği ideal olan 'ihsan mertebesinin tahakkuku' ve bu tahakkukun gerçekleşmesi için tövbe, zühd ve benzeri iyi olan ahlaki özellikleri kazandırmaya ve yalan, hırs, kibir, gıybet gibi kötü ahlaktan  kurtulmaya verdikleri özel önem İslam tarihinde her zaman sufileri ilgi gören topluluklar haline getirmiştir.

Günümüzde  tekrardan büyük bir ilgi gören tasavvuf anlayışını doğru bir şekilde anlamak istiyorsak tasavvuf tarihini iyi bir şekilde gözden geçirmeliyiz. Tasavvuf tarihi incelendiğinde önümüze iki büyük fenomen çıkıyor. Bunlardan ilki, tasavvufun hakikatinin büyüklüğü, tasavvufun öncülerinin samimiyeti, ihlası, bilginliği ve İslam'ı yaşamak bunun yanında toplumda yaşanması için gayret göstermeleri ve ikinci olarak da tasavvuf ehli oldukları iddaasında bulunan bazılarının hurafeleri ve haktan uzak olmalarıdır.

Tasavvufun bir ilim olarak doğuşu ve gelişme bölümündeki büyüklüğü, hakka ve hakikate yakınlığı  ve onu sırtında taşıyan öncülerin aynı zamanda İslam'ın öncüleri ve İslam'ı sırtında taşıyan âlimler olmaları, tasavvufu   bir iddaa olmaktan korumuş ve sağlam esaslara dayanan gerçek bir ilim dalı olarak İslam tarihinde rol alması sonucunu doğurmuştur.

Tasavvufun esasları

Tasavvufa ilgi gösteren hakikat taliplerinin doğru sonuca ulaşması için ellerinde doğru ile yanlışı, hak ile batılı ayırt edebilecek kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için tasavvufun ne olduğunu, bu yolda hedefe varmak isteyen kimsenin uyması gereken kurallar ve ihlal edilmemesi gereken  sınırları ilmi şekilde aktaracak kitaplara olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır.

Şeyh Ahmed Zerruk'un Tasavvufun Esasları adlı eser işte bu konuda duyulan ihtiyaca yönelik tercüme edilmiş. Kitabın tercümanı olarak Muhammet Uysal karşımıza çıkıyor.

 Aynı zamanda bir fıkıhçı, bir hadis şerhçisi ve akideyle ilgili sahalarda geniş bilgisi olan  Şeyh Ahmed Zerruk, kendinden önce denenmemiş bir metot takip etmiş, tasavvuf, akaid, usulü fıkh ve fıkhı sistematik olarak birleştirmiş ve bizlere güzide bir eser bırakmış.  Eser Tasavvufun Esasları adını taşısa da içerisinde fıkıh, akaid ve usulü fıkh kaidelerini de içerinde bulundurmakta.

 Şeyh Ahmed Zerruk, eserinde bizlere bir Müslümanın gündelik hayatta karşılaşacağı sorunlar ile ilgili bir çok konuya değiniyor. Şahıslar ve olaylar hakkında bir hükme varmak istersek bunu hak ve adalet çerçevesinde edep sınırlarını aşmadan nasıl yapmamız gerektiğini göstererek insanlar ve eşya   ile muamelemizde İslami bir bakış açısı kazandırıyor.

 Kitap 225 esasta oluşuyor ve okurken zevk alarak okuyorsunuz. Afrika topraklarında yetişmiş bir âlim olan  Şeyh Ahmed Zerruk, kitabını Allâhu a'lem ibaresiyle sonlandırıyor.

 

Cengiz Yalçınkaya tavsiye etti

YORUM EKLE