Bir Esma Bir Dua: Eş-Şekûr

Şükür, iyiliği iyilikle karşılamak demektir. Şükür, Allah’a karşı kulun yapması gereken vazifesidir. Şekûr aynı zamanda, az taat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret âleminde sonsuz nimetler lütfeden demektir.

Bir Esma Bir Dua: Eş-Şekûr

Sözlük anlamı:

Kendisi için yapılan az bir amele çok sevap veren anlamına gelir. Rabbimiz şükre çok layık olan, kendi rızası için şükredilen, şükür olarak yapılan iyi işlerin daha fazlasıyla karşılığını veren, insanlara nimetlerini artırarak şükür muamelesi yapandır.

Şükür, iyiliği iyilikle karşılamak demektir. Şükür, Allah’a karşı kulun yapması gereken vazifesidir. Şekûr aynı zamanda, az taat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde yapılan amel karşılığında ahiret âleminde sonsuz nimetler lütfeden demektir.

Dua:

Ey sonsuz ve sınırsız nimetlerini kullarına bahşeden! Ey kullarına lütufkâr! Ey şükredenleri seven! Ey Şekûr! Sana şükretmem de Sen’in nimetlerindendir Allah’ım! Nimetlerine sonsuz şükürler olsun! İyilik işleyene misliyle mükâfatlandıransın. İyilik yapacak güç ver bize! Taatte devamlı olanlardan kıl bizi! Şekûr adınla sana şükretmemizi nasip et!

YORUM EKLE