Kasımpaşa'da bir Mevlevîhâne vardı

Kasımpaşa semtinin Sururi Mehmed Efendi Mahallesi’ndeyiz. Sururi İlkokulu’nun hem yanı başındaki boş arsada “Kasımpaşa Mevlevîhânesi” bulunuyordu. Mevlevîhâne 17.yüzyılın ikinci çeyreğinde Fırıncızâde Şeyh Sırrı Abdî Dede Efendi (vefât:1631) tarafından inşâ ettirilmiştir. 1979’da çıkan bir yangında yok olmuş. Şimdi yerinde yeller esiyor. Arsasında bazı kabirler, merdiven kalıntısı bir de avlu kapısı var.

Kasımpaşa'da bir Mevlevîhâne vardı

Girdim avlu kapısıdan içeri

Kasımpaşa Mevlevîhânesi’nden günümüze ulaşan bir kaç hatıradan birisi ise avlu kapısı ve kitâbesidir. Kitâbenin hemen üstündeki tuğra yok. Ne oldu bilmiyoruz. Kitâbenin metni Şâir Ziver’e, ta’lik hattı ise Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’ye ait. Metni şöyle;Kasımpaşa Mevlevîhânesi giriş kapısı

Şehinşâh-ı zaman kutb cihân-ı Sultân Mahmûd’un

Kudûm-u şevketîdir fer veren evreng-ı hâkana

O hâkan-ı velâyet menkebet mahzı kerâmetle

Verir ziynet nizâm-ı mülke şân-ı âl-i Osmâne

Husûsa rûh Mevlânâ-yı Rûmî’ye idüb tekrim

Yapıldı sâyesinde böyle nice Mevlevîhâne

Evvelden zuhûr perver ol şehin envâr-ı ihsânı

Döner hep Mevlevîler ta’li-i şems dervîşâne

N’ola âlem olursa sikke-pûş inkiyâdı hep

Verir nutk-u hümâyûna aceb te’essir fermân

O Şâhin devr-i ahdinde felek tennûre puş olsun

Olub şevk-i tarib-i âyin-i merdem ehl-i irfâne

Safâdan âsuman eyler sem’a rûz-u şeb elbet

Dua’yı pâdişâhi olmada âdet-i dervîşâne

Olur ehl-i velâyet nimet-i havâni ol şehinşâhın

Verir seyyîd kudüm ve Nây-ı lütfî zib-i ekvâne

Güzidâr etmişdi bir gün bu taraftan evvel şu devrân

Kudumüyle müşerref olmuşdu kurb-i Tersâne

Temerrüç eyledi deryây-ı azab cûdi ol şâhın

Görünce olduğun bu dergâhın her yanı virâne

Kapâdâni yevm-i iclâlini bu emir içün ta’yin

İdince su-be su döndü dergâh kasr-ı rıdvâne

İki destim dua’ya kaldırub Ziver didim târih

Yapıldı kutb-u âlem sâyesinde Mevlevîhâne

Ketebe: Fakir Yesârîzâde Mustafâ İzzet gufirelehu

1250

 

Çıktım olmayan binânın merdivenlerineBoksör Yaşar’ın Kabri

Vaktiyle Şeyh Efendilerin, derviş ve muhibbânın kullandığı merdiven bir şekilde zamana karşı direnmiş. Asırları devirmiş, şimdi artık yorgunum” diyen basamaklarını ağır ağır çıkıyorum. Bu arada içimden de sayıyorum. Sayıyorum derken basamak sayısını. 13 çıkış, 13 iniş. Şöyle bir etrafıma bakınıp hüzünleniyorum.

Boksör Yaşar’ın Kabri

Okulun duvarı dibinde yeşile boyanmış bir kabir gözlerime takılıyor. Kabrin yanına vardığımda, mezarın Boksör Yaşar’a ait olduğunu öğreniyorum. Etrafı çevrilmiş kabrin içinde kırık mezar taşları yığılmış. Kabrin başına dikilmiş olan sarıklı taşın üstünde “Hüve’l-Hallâku’l-bâki” yazısı ve “Mevlevî sikkesi” kabartması var. Hemen en alt kısmında “Boksör Yaşar” yazısı ilave edilmiş.

Sıra Kasımpaşa Mevlevîhânesi’ne geldi

Yenikapı Mevlevîhânesi, Galata Mevlevîhânesi derken Kasımpaşa Mevlevîhânesi için gün doğdu. Çalışmalar var mı, projeler hazır mı? Daha doğrusu böyle bir niyet var mı? Bu konu hakkında olsa keşke diyebiliyoruz sadece. Bizden âcizane yazması, çizmesi ve duyurması. Vaktiyle neylerin, neyzenlerin, “hayy”ların ve “hû”ların yankılandığı mevlevîhânenin tekrar ihyâ edilmesini cân-ı gönülden istiyoruz. Umarız bir dahaki “Şeb-i Arus”da “Kasımpaşa Mevlevîhânesi”nin temelleri atılmış olur. Son olarak “Himmet Yâ Hazret-i Mevlânâ” diyoruz vesselâm.

 

Doğan Pur 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ender
Ender - 11 yıl Önce

Ecdadımızın kültürel mirasına dikkat çeken bu haberinizden dolayı teşekkürler.Himmetleri üzerinize sayeban olsun...

Ahmet Birol
Ahmet Birol - 11 yıl Önce

Sayın Hasan Kalemli burada itikadi tartışma yapılacak değildir. Herşeyi Allah'tan isteyecek kadar dilinin pak olduğuna inanıyorsan, var git iste, erenlerin yoluna düşme...

Tayfun
Tayfun - 7 yıl Önce

Bu mezari yaptiran babam Ismail Yasar Sancardir. kanirde yatan yatirda Kasımpaşa Mevlevîhânesi yaptiran kisiye aittir, yatigi yer cennet olsun..Tayfun hürmezlerimle ..

hasan kalemli
hasan kalemli - 11 yıl Önce

himmeti Allah'tan isteseydik ne güzel olurdu...

xxx
xxx - 10 yıl Önce

Mevlevihane yeniden yapılıyor...

Gülümser Demir
Gülümser Demir - 4 yıl Önce

Çocukluğum bu mevlecihanenin bahçesinde geçdi. Mevlivihanede oturuyorduk. Sururi ilköğtetiden mezunum.Okul duvarının dibindeki türbeyi her kandil ve bayramlarda tekkede oturan diğer arkadaşlarımla temizlerdik.70 ve 79 senelerinde tekkede orurmuşduk yangından sonra oradan taşındık. Çocukluğumun geçdiği tekke hayatımın en güzel yıllarıydı . Geçen sene ziyaretine gittiğimde yeniden inşaa ediliyordu ve enkısa zamanda tekrar ziyaretine gidebilirim inşaAllah.

Emine erdem ben
Emine erdem ben - 3 yıl Önce

Ben burada doğdum açılış tarihini bilmek ve katıl mak isterim

Münevver Dever
Münevver Dever - 1 yıl Önce

Burada yaşadım,Sururi ilkokulda okudum bu günkü (vakıfların)yenilendiğini duydum gorselleri merak ediyorum.


banner36