Yöneticilik genetik bir piyango mu?

Prof. Dr. Acar Baltaş’ın Remzi Kitabevi’nin yayımladığı “Türk Kültürüne Yönetmek” kitabında okurlarını sadece genetik piyangonun değil, aynı zamanda kültürel genlerimizin de bizi özel ve üstün kıldığı özelliklerimizi gösteren araştırmalardan hareketle, hayata ve iş dünyasına farklı anlamlar yüklemek için bir yolculuğa davet ediyor. “Yolu Hazırlamak”, “Türk Kültüründe Lider Kim?”, “Potansiyel Performansa Nasıl Çevrilir?” ve “Birlikten Kuvvet Nasıl Doğar” başlıklı dört bölümden oluşan çalışma, bir psikoloğun kendi gözünden iş dünyasına bakışını yansıtıyor. Kitap, Türk iş dünyasının kendi kültür değerlerinden nasıl etkilendiğini araştırmakta ve bu değerleri dikkate alan bir liderin hem ülke çapında hem de dünyada nasıl başarılı olacağını göstermeyi amaçlıyor:

“Batı dillerinde ‘vefa’, ‘hatır’, ‘gönül’ kelimelerinin karşılığı yoktur. Çünkü bu dillere kaynaklık eden kültürlerde bu kavramlar yoktur. Buna karşılık ‘vizyon’, ‘misyon’, ‘strateji’, ‘plan’ kavramlarının karşılığı da bizim dilimizde bulunmaz. Bizim geleneğimize göre ‘kervan yolda düzülür, istimi arkadan gelir.”

Acar Baltaş kitabında, bilge yöneticilerin, çalışanlarına verdikleri değeri, onlara işe başladıkları gün zaman ayırarak ve beklentilerini açıkça ifade ederek göstermesi gerektiğini; ekibe yeni katılanları altı ay izlemesi ve kendilerini nasıl hissettikleriyle ilgilenmesi gerektiğini öne sürüyor. Yöneticinin çalışanların güçlü yönlerini görüp kurumun ihtiyaçları ile onların güçlü yönleri arasında ilişki kurmaya çalışması ve onların hayatta neye değer verdiklerini öğrenerek neyle motive olduklarını anlaması gerektiğine vurgu yapıyor. İyi bir yöneticinin, çalışanlarından talep ettikleri değerlerin örneğini oluşturması gerektiğini belirten Baltaş, çalışanların genelleyerek değil, kişiselleştirerek yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Baltaş, birçok yöneticinin bu tarz bir uygulama ve yönteme ayıracak vaktinin olmadığından hayıflanacağını bildiğini belirterek, çalışanlarını tanımak ve geliştirmek için zamanının %10’unu ayırmayan yöneticilerin onların neden olduğu sorunları çözmek için zamanının giderek daha büyük bir bölümünü ayırmak zorunda kalacağını söylüyor.

Öğrenilenlerin değer taşıması için işlenmesi gerekir

Yazar, kendi deneyimlerinden ve çalışmalarından yola çıkarak; işini bilmenin sadece okumak, veri toplamak olmadığını, okuyarak edinilmiş bilginin sadece soru sorulunca cevap vermeye yarayacağını vurguluyor. Bu verilerin işe yarar kılınması ancak bunlardan malumat, malumattan bilgi, bilgiden de bilgelik elde etmekle mümkün olacağını savunuyor. Başka bir deyişle öğrenilenlerin değer taşıması için işlenmesi, hazmedilmesi ve özgün bir yorumla ortaya konması gerektiğini belirtiyor. Yazar bu sürecin olması gerektiği gibi ilerlemediği takdirde olabilecekleri şu sözlerle değerlendiriyor:

“İnsanları harekete geçirecek bir vizyona sahip olmak için entelektüel ve zihinsel birikim, bu birikimi yorumlayacak analitik zekâ gerekir. Aksi takdirde ortaya koyulan vizyon değil, ilüzyon olur. Tarih, bu tür ilüzyonların doğurduğu felaketlerle doludur.”

Prof. Dr. Acar Baltaş’ın yazmış olduğu bu kitap okuruna lider olmakla ilgili sihirli bir formül sunmuyor ancak kitapta yer alan liderliğe ait global ve yerel araştırma sonuçlarını iyi inceler, yazarın liderlik ve yönetmek üzerine yaptığı çıkarımları anlayarak okur ve nihayetinde kişiliğiniz üzerine bireysel farkındalık düzeyinizi güvenilir kaynaklardan geri bildirim alarak arttırabilirseniz, kendi formülünüzü geliştirebilirsiniz. Kitap içinde bazısı yurtdışı kaynaklı, bazısı Acar Baltaş’ın uzun yıllardır yürüttüğü danışmanlık ve eğitim süreçlerinde yaptığı araştırma sonuçlarını bulabilirsiniz. Her bölümün birbirinden önemli ve öğretici alt başlıkları bulunan “Türk Kültüründe Yönetmek” okurunu bir kalıba sokmak için değil aksine okurunun bu konudaki farkındalık düzeyini arttırmak için kaleme alınmış bir çalışma.

Türk Kültüründe Yönetmek, Prof. Dr. Acar Baltaş, Remzi Kitabevi.

YORUM EKLE