Tutku yokluk kapısının anahtarıdır

1 / 24
Klasik İslam edebiyatının şaheserlerinden olan Tavkul-Hamâme, yani Güvercin Gerdanlığı Zahiri bir fakih olan İbn Hazm tarafından kaleme alınmıştır. 10. asırda Kurtuba sarayında doğan İbn Hazm iyi bir eğitim almış. Siyasi nedenler yüzünden genç yaşta Kurtuba’yı terk etmiş ve sonrasında hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldığı çalkantılı bir hayat sürmüştür. İnişli çıkışlı hayatında 7 hafta gibi kısa bir süreyi kapsayan bir vezirlik tecrübesi de mevcut.

Klasik İslam edebiyatının şaheserlerinden olan Tavkul-Hamâme, yani Güvercin Gerdanlığı Zahiri bir fakih olan İbn Hazm tarafından kaleme alınmıştır. 10. asırda Kurtuba sarayında doğan İbn Hazm iyi bir eğitim almış. Siyasi nedenler yüzünden genç yaşta Kurtuba’yı terk etmiş ve sonrasında hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldığı çalkantılı bir hayat sürmüştür. İnişli çıkışlı hayatında 7 hafta gibi kısa bir süreyi kapsayan bir vezirlik tecrübesi de mevcut.