Türklerin Altın Çağı

1 / 10
Popüler tarih kitaplarıyla büyük bir tarih okuyucu kitlesi oluşumuna katkı sağlayan ünlü tarihçi İlber Ortaylı bu kitabında, tarihte Türklerin yıldızının parladığı anları anlatıyor. Ülkemizde yaygın olan Osmanlı merkezli tarih anlatısının uzağında, Osmanlı öncesinde var olan büyük Türk devletlerini ve onların başarı sırlarını da masaya yatırıyor. 
Türkler tarih boyunca Hindistan’dan Baltık denizine kadar çok büyük bir coğrafyaya hükmettiler. Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Avrupa ve Afrika gibi bölgelerin tarihlerinde çok önemli roller oynadılar. Bunu yaparken adaleti gözettiler. Edebiyat, mimarî, musiki, tıp gibi birçok alanda yetkin eserler verdiler. Tarihe mâl olmuş birçok büyük devlet kurdular. İşte bu çalışma ile bu devletler özelinde, 13. asırdan 16. asra kadar Türk tarihinin en önemli dönemeçleri, eksileri ve artılarıyla irdeleniyor.

Popüler tarih kitaplarıyla büyük bir tarih okuyucu kitlesi oluşumuna katkı sağlayan ünlü tarihçi İlber Ortaylı bu kitabında, tarihte Türklerin yıldızının parladığı anları anlatıyor. Ülkemizde yaygın olan Osmanlı merkezli tarih anlatısının uzağında, Osmanlı öncesinde var olan büyük Türk devletlerini ve onların başarı sırlarını da masaya yatırıyor.
Türkler tarih boyunca Hindistan’dan Baltık denizine kadar çok büyük bir coğrafyaya hükmettiler. Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Avrupa ve Afrika gibi bölgelerin tarihlerinde çok önemli roller oynadılar. Bunu yaparken adaleti gözettiler. Edebiyat, mimarî, musiki, tıp gibi birçok alanda yetkin eserler verdiler. Tarihe mâl olmuş birçok büyük devlet kurdular. İşte bu çalışma ile bu devletler özelinde, 13. asırdan 16. asra kadar Türk tarihinin en önemli dönemeçleri, eksileri ve artılarıyla irdeleniyor.