Türklerin Altın Çağı

2 / 10
Timurlular
Emir Timur, 14. yüzyılın “Timur Devri” diye anılmasına sebep olan Türk hükümdarıdır. Hayatının ilk bölümünü taht kavgalarıyla geçirse de ömrü boyunca Türk dünyasının büyük bir bölümüne sahip olmayı başarmıştır. Timur aslen Çağatay kökenli olmasına rağmen o bir Çağatay Hanedanı kurmaktan ziyade, Cengiz sülalesine meyilliydi. Cengiz soyundan evlendi ve damat anlamına gelen “Göregen” unvanını kullandı. Bundan dolayı “Timur Han” yerine “Emir Timur” olarak bilinir, nitekim kendisi de öyle kabul etmiştir. O devirlerde hükümdarlığın meşruluğu için iki sülaleye bağlanmanız gerekirdi: Oğuz Han’ın ve Cengiz Han’ın soyuna. Timur, Cengiz Han’ı tercih etti. Hatta Cengiz Han’la akraba olduğu iddiasıyla yaşadı.
Timur, Cengiz gibi büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu, bu uğurda Anadolu’yu, Hindistan’ı, kısacası Asya’yı fırtına gibi geçti. Savaşları Müslümanlarlaydı. Bu kanlı savaşların yanında, edebiyata, astronomi ve matematiğe verdiği önemle de anılır. Onun yarattığı Semerkand ve Buhara gibi şehirler bugün İstanbul, Kahire, Isfahan, Şam gibi İslâm kültürünün en önemli şehirleri arasına girdi. Bunların yanı sıra arkasında büyük bir miras bıraktı. Bu mirasın içinde doğumuna vesile olduğu bazı şehirler, kurduğu rasathaneler, medreseler ve yazdırdığı kitaplar mevcut. Kendi kanunlarını içeren “Tüzükât” adlı eseri de buna ekleyebiliriz.

Timurlular
Emir Timur, 14. yüzyılın “Timur Devri” diye anılmasına sebep olan Türk hükümdarıdır. Hayatının ilk bölümünü taht kavgalarıyla geçirse de ömrü boyunca Türk dünyasının büyük bir bölümüne sahip olmayı başarmıştır. Timur aslen Çağatay kökenli olmasına rağmen o bir Çağatay Hanedanı kurmaktan ziyade, Cengiz sülalesine meyilliydi. Cengiz soyundan evlendi ve damat anlamına gelen “Göregen” unvanını kullandı. Bundan dolayı “Timur Han” yerine “Emir Timur” olarak bilinir, nitekim kendisi de öyle kabul etmiştir. O devirlerde hükümdarlığın meşruluğu için iki sülaleye bağlanmanız gerekirdi: Oğuz Han’ın ve Cengiz Han’ın soyuna. Timur, Cengiz Han’ı tercih etti. Hatta Cengiz Han’la akraba olduğu iddiasıyla yaşadı.
Timur, Cengiz gibi büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu, bu uğurda Anadolu’yu, Hindistan’ı, kısacası Asya’yı fırtına gibi geçti. Savaşları Müslümanlarlaydı. Bu kanlı savaşların yanında, edebiyata, astronomi ve matematiğe verdiği önemle de anılır. Onun yarattığı Semerkand ve Buhara gibi şehirler bugün İstanbul, Kahire, Isfahan, Şam gibi İslâm kültürünün en önemli şehirleri arasına girdi. Bunların yanı sıra arkasında büyük bir miras bıraktı. Bu mirasın içinde doğumuna vesile olduğu bazı şehirler, kurduğu rasathaneler, medreseler ve yazdırdığı kitaplar mevcut. Kendi kanunlarını içeren “Tüzükât” adlı eseri de buna ekleyebiliriz.

banner26