Türk müzik geleneğini devam ettiren 8 sanatçı

2 / 10
Türk sanat musikisi sanki Cumhuriyet'le birlikte inkıtaya uğramış gibi. Sınırlamalar, yasaklar, zorlamalarla belirli bir kulvara yönlendirilmek istenen kadim müzik zevki kısmen bu baskılardan etkilense de özünden pek sapmamıştır. Bu kadim musiki zevkini yaşatmak için sanatçılar hem ömürlerini bu yola adamışlar hem de talebeler yetiştirmişler.

Gelenekten kök alan musikiyi yaşatmak için muazzam şekilde çaba harcayan musikişinaslardan bazıları yurtdışında dahi büyük üne sahip olup, yabancı kulakları musikimize aşina kılarken yurtiçinde ise horlanmış, küçük görülmüş!

Geçmişteki ustalar bir şekilde kulaklarda yer etmiş. Değerli emekleri ölümleri ile daha da kıymet kazanmış. O kadar ki halihazırda yaşayan sanatçılardan ziyade onlar bilinmekte. Geçmişe nazaran günümüzdeki musiki sanatçıları daha geniş kitlelere daha rahat şekilde seslenebilirken yine de bilinmezlik tülünün arkasında kalıyorlar.

Bu geleneğin günümüzdeki bazı savunucularından, kıymetli icralarıyla bahis açalım istedik. Bu musikişinaslar hakkında kısa dahi olsa bazı bilgiler ile bazı meşk numunelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Türk sanat musikisi sanki Cumhuriyet'le birlikte inkıtaya uğramış gibi. Sınırlamalar, yasaklar, zorlamalarla belirli bir kulvara yönlendirilmek istenen kadim müzik zevki kısmen bu baskılardan etkilense de özünden pek sapmamıştır. Bu kadim musiki zevkini yaşatmak için sanatçılar hem ömürlerini bu yola adamışlar hem de talebeler yetiştirmişler.

Gelenekten kök alan musikiyi yaşatmak için muazzam şekilde çaba harcayan musikişinaslardan bazıları yurtdışında dahi büyük üne sahip olup, yabancı kulakları musikimize aşina kılarken yurtiçinde ise horlanmış, küçük görülmüş!

Geçmişteki ustalar bir şekilde kulaklarda yer etmiş. Değerli emekleri ölümleri ile daha da kıymet kazanmış. O kadar ki halihazırda yaşayan sanatçılardan ziyade onlar bilinmekte. Geçmişe nazaran günümüzdeki musiki sanatçıları daha geniş kitlelere daha rahat şekilde seslenebilirken yine de bilinmezlik tülünün arkasında kalıyorlar.

Bu geleneğin günümüzdeki bazı savunucularından, kıymetli icralarıyla bahis açalım istedik. Bu musikişinaslar hakkında kısa dahi olsa bazı bilgiler ile bazı meşk numunelerini haberimizde bulabilirsiniz.

banner36