Türk müziğine yakınlaşmak için 36 kıymetli kitap

Türk müziği ve tarihi üzerine bazı kitapları sizin için derledik. Şüphesiz bu kitapların hiçbiri, tek başına Türk müziğini anlatmaya yetmeyecektir. Buradaki asıl iş, okuyucunun ciddiyetine ve samimiyetine düşmektedir. Dinleyerek okumak, okuyarak dinlemek gerekmektedir. Kapıları çalmak lâzım. Muhakkak her kapının ardından yeni yollar çıkacak ve müziğimizin kadr-i kıymeti daha iyi bilinecektir.

Tophaneli Sabri Bey'in dediği gibi bu yolda "Diz dövmek" lazımdır. Cem Behar'ın kitabının adı gibi: Aşk olmadan meşk olmaz. Meşk olmadan da musiki olmaz. Musiki, gönlün meşkidir. Nacizane, siz musikinin haram olup olmadığını tartışanları bir kenara koyun, unutun. Onlar bu okyanusta boğuladursunlar. Siz, hakikate işaret eden seslerin peşinden gidin. Bizim müziğimiz tarih boyunca bu sesten kopmamış, aksine bu sesle doğmuştur. Dinimiz, dilimiz ve musikimiz altın bir silsiledir. Takip ediniz, ettiriniz.

Müzik adamının mana âlemiyle bir irtibatının olması lâzımdır

Öte yandan musikimizi kitaplardan öğrenmemizin mümkünatı yoktur ve dahi imkânsızdır. Nota takıntısı ne kadar musikimize zarar vermiştir zira önereceğim kitapların hepsinde görülecektir ki notalar asla meşkin yerini tutmamaktadır. Zira bizim musiki tarihimiz, meşk etmekten dizleri yama tutan bestekârlarla doludur. Bugün dinlediğimiz müziğin bir gürültüden, metal bir homurtudan ibaret olduğunu ısrarla söyleyenlere kulak veriniz, doğrudur. Kulağınızı her dem taze tutunuz. Şifa musikimizdedir. Dünyada sistemi olan iki müzikten biri Türk müziğidir. Bu mirasın herhangi bir köşesinden tutsanız kâfi. Ulaşacağınız yer, sonsuz büyüklükte bir şifahane olacaktır. Alâeddin Yavaşça üstadın zikrettiklerini buraya da alalım: "Hekimliğimin yanında mûsikîyle kaynaştım ve her hastanın rahatsızlığı, sızısı bende müzik uyandırdı. Beste yaptımsa, yapılan bestelerde onların rolü var. Yaşadığın ahvalin senin ruh yapın üzerinde etkisi vardır. Müzik adamının maddi olmaması, mana âlemiyle bir irtibatının olması lâzımdır.”

Türk müziğinin kıyamete kadar yankılanması umudumuzdur. Kitapları önermeden evvel merhum Cinuçen Tanrıkorur’un da şu sözlerini hatırlamak ve hatırlatmak görevimizdir: "Biz yabancı müzikleri öğrenirsek çağdaşlaşacağız zannetmenin kargaları artık güldüren değil ishal yapan komikliği ile yetiştirildik maalesef. Türk çocuğu mektepte Bach'ı, Beethoven'ı, Mozart'ı Hendel'i, Ravel'i öğrendi; Merâgi'den, Itrî'den, Kazasker Mustafa İzzet'ten, Dede'den, Zekâi'den, Tanburî Cemil'den Sadettin Kaynak'tan habersiz yetiştirildi. Bunu da marifet zannettik."

Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyerek nacizane şu kitaplar meraklısına yeni yollar açabilecektir.

Ahmed Avni Konuk - Fihrist-i Makamat

Ahmet Hakkı Turabi - Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Mûsikî Risâlesi

Ahmet Şahin Ak - Türk Din Mûsikîsi: Câmi ve Tekke Mûsikîsi

Bayram Akdoğan - Mevlevîlik ve Mûsikî: İsmail-i Ankaravî ve Mûsikî Risâlesi

Bülent Aksoy - Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar

Bülent Aksoy - Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Mûsıkî

Cinuçen Tanrıkorur - Müzik Kültür Dil

Cinuçen Tanrıkorur - Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi

Cinuçen Tanrıkorur - Türk Müzik Kimliği

Cinuçen Tanrıkorur - Saz ü Söz Arasında

Cem Behar - Aşk Olmayınca Meşk Olmaz

Cem Behar - Musıkiden Müziğe: Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik

Cem Behar - Osmanlı / Türk Musıkisinin Kısa Tarihi

Cem Behar - Şeyhülislâm’ın Müziği

Cemil Altınbilek - Mûsıkîde Bir Silsile Hoca Cahit Gözkan’ın Musiki Mirası (2 Cilti)

İbn Sina - Mûsikî

İsmail Hakkı Özkan - Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri-Kudüm Velveleleri

Murat Aydemir - Türk Müziği Makam Rehberi

M. Fatih Salgar - Mevlevî Âyînleri

M. Fatih Salgar - Hacı Arif Bey (Hayatı Sanatı Eserleri)

M. Fatih Salgar- Dede Efendi

Mehmet Ali Sarı - Kur'an-ı Kerim ve Dini Mûsıkî

M. Ekrem Kardeniz - Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları

Murat Bardakçı - Ahmed Oğlu Şükrullah: Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı

Murat Bardakçı - 25 Yıla 25 Besteci

Murat Bardakçı - Refik Bey: Refik Fersan ve Hatıraları

Murat Derin - Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk: İnci Çayırlı'nın Anıları

Mustafa İsmet Uzun - Mûsıkî Dünyamızın Davudu Buhûrîzâde Mustafa Itrî

Ömer Tekiner, Fuat Yöntemli - Mevlevîlikte Semâ ve Mûsikî

Pehlül Düzenli - İslam Kültür Tarihinde Musiki

Recep Uslu - Mehmed Hâfid Efendi ve Musiki

Savaş Şafak Barkçin - Ahmed Avni Konuk: Görünmeyen Umman

Selma Hacıosmanoğlu - Osmanlı'da Çocuk Mûsikîsi

Süleyman Uludağ - İslam ve Musiki

Uğur Alkan - Türklerde Ezan ve Salâ Mûsikîsi Uygulamaları

Yasin Eker, Ahmet Sadık Hıdır - Müzik Söyleşileri

YORUM EKLE