Tepeden tırnağa Osmanlı kıyafetleri: Elbise-i Atika

3 / 26
Kethuda Bey

Daha yaygın kullanımı ile sadaret kethudası, sadrazamın vekili olarak devletin içişlerinden sorumlu üç tuğlu vezirdi. Babıâli tarafından alınan kararların uygulanması, Babıâli’ye ait idari ve askeri yazışmalarım yürütülmesi görevleri arasındaydı. Başında “selimi” denilen kavuk, sırtında kürklü ve işlemeli krem rengi kaftan, içinde entari, belinde kuşak re ayaklarında sarı mest ve terlikler ile resmedilmiştir. Kuşağında hançer taşımaktadır.

Kethuda Bey

Daha yaygın kullanımı ile sadaret kethudası, sadrazamın vekili olarak devletin içişlerinden sorumlu üç tuğlu vezirdi. Babıâli tarafından alınan kararların uygulanması, Babıâli’ye ait idari ve askeri yazışmalarım yürütülmesi görevleri arasındaydı. Başında “selimi” denilen kavuk, sırtında kürklü ve işlemeli krem rengi kaftan, içinde entari, belinde kuşak re ayaklarında sarı mest ve terlikler ile resmedilmiştir. Kuşağında hançer taşımaktadır.

banner19

banner36