Tekke musikisinin 10 formu

1 / 11
Türk müziğinin en şevk verici, en ruha tesir eden formları Müslümanlığın manevi yorumunun merkezleri olan tekkelerde okunan ve tekke mûsikisi diye tabir edilen türe ait eserlerdir. Daha âşıkâne, daha vecd ü istiğrakla yoğrulmuş bu eserler, zikrullah ayinlerine halâvet ve revnak vermek üzere okunmuş. Bu minvalde biz de tekkelerde okunan musiki formlarını kısa kısa açıklayıp örnekleriyle birlikte zikretmeyi uygun gördük.

Türk müziğinin en şevk verici, en ruha tesir eden formları Müslümanlığın manevi yorumunun merkezleri olan tekkelerde okunan ve tekke mûsikisi diye tabir edilen türe ait eserlerdir. Daha âşıkâne, daha vecd ü istiğrakla yoğrulmuş bu eserler, zikrullah ayinlerine halâvet ve revnak vermek üzere okunmuş. Bu minvalde biz de tekkelerde okunan musiki formlarını kısa kısa açıklayıp örnekleriyle birlikte zikretmeyi uygun gördük.

banner36