Tarihimizin mutassavvıf kütüphanecileri kimlerdir?

3 / 18
ALİ BAHAEDDİN TOKÖZ

Ordu Tekkesi Şeyhi Ahmed Şevki Efendinin oğludur. Doğduğu sene babası vefat ettiğinden tekkenin şeyhliği 1892 yılına kadar eniştesi M. Muhterem Efendi, 1903 yılına kadar da onun oğlu M. Abdulaziz Efendi niyaben yürütülmüştür. 27 Eylül 1903 günü Cerrahi Asitanesi Şeyhi Rızaeddin Yaşar Efendi tarafından hilafet verilen Ali Bahaeddin Efendi Ordu Tekkesine asaleten postnişin olarak iclas edilmiştir. 6 ay sonraki yangında tekke harap olup ihyası mümkün olamadığından Rami’deki evinde cumartesi günleri Cerrahi usulü icrasına devam etmiş, 1923 yılı Mevlid kandilinde de Cerrahi Asitanesine sertarik tayin olunmuştur. Zaptiye Nezaretinde evrak müdür muavinliği vazifesini 1908’de Meşrutiyetin ilanı sonrası bırakmış, babasından intikal eden Fatih Camii yanındaki kütüphanenin hafız-ı kütüblük (müdürlük) vazifesini emekli olana kadar sürdürmüştür. İstanbul’un işgal yıllarında Sofular Tekkesi yanında bir bakkal dükkanı işleten Ali Bahaeddin Efendi mahallenin muhtarlığını da üstlenmiştir. Torununun oğlu Nureddin Toköz’le yaptığımız görüşmede kışları Fatih Çarşamba’daki, yazları ise Rami’deki evinde geçirdiği öğrenilmiştir. 26 Nisan 1938 pazartesiyi salıya bağlayan gece Çarşamba semtindeki evinde vefat etmiş, Fatih Camii imamı Hafız Bekir Efendi tarafından cenaze namazı kıldırıldıktan sonra Edirnekapısı dışında, dedesi Bosnalı Mustafa Efendi'nin kabri yanına defnedilmiştir. Torunu Cerrahi halifelerinden Necdet Toköz de Fatih Kütüphanesindeki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmeden evvel bir süre burada kütüphane memurluğu yapmıştır.

ALİ BAHAEDDİN TOKÖZ

Ordu Tekkesi Şeyhi Ahmed Şevki Efendinin oğludur. Doğduğu sene babası vefat ettiğinden tekkenin şeyhliği 1892 yılına kadar eniştesi M. Muhterem Efendi, 1903 yılına kadar da onun oğlu M. Abdulaziz Efendi niyaben yürütülmüştür. 27 Eylül 1903 günü Cerrahi Asitanesi Şeyhi Rızaeddin Yaşar Efendi tarafından hilafet verilen Ali Bahaeddin Efendi Ordu Tekkesine asaleten postnişin olarak iclas edilmiştir. 6 ay sonraki yangında tekke harap olup ihyası mümkün olamadığından Rami’deki evinde cumartesi günleri Cerrahi usulü icrasına devam etmiş, 1923 yılı Mevlid kandilinde de Cerrahi Asitanesine sertarik tayin olunmuştur. Zaptiye Nezaretinde evrak müdür muavinliği vazifesini 1908’de Meşrutiyetin ilanı sonrası bırakmış, babasından intikal eden Fatih Camii yanındaki kütüphanenin hafız-ı kütüblük (müdürlük) vazifesini emekli olana kadar sürdürmüştür. İstanbul’un işgal yıllarında Sofular Tekkesi yanında bir bakkal dükkanı işleten Ali Bahaeddin Efendi mahallenin muhtarlığını da üstlenmiştir. Torununun oğlu Nureddin Toköz’le yaptığımız görüşmede kışları Fatih Çarşamba’daki, yazları ise Rami’deki evinde geçirdiği öğrenilmiştir. 26 Nisan 1938 pazartesiyi salıya bağlayan gece Çarşamba semtindeki evinde vefat etmiş, Fatih Camii imamı Hafız Bekir Efendi tarafından cenaze namazı kıldırıldıktan sonra Edirnekapısı dışında, dedesi Bosnalı Mustafa Efendi'nin kabri yanına defnedilmiştir. Torunu Cerrahi halifelerinden Necdet Toköz de Fatih Kütüphanesindeki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmeden evvel bir süre burada kütüphane memurluğu yapmıştır.

banner19

banner36