Tarihimizin mutassavvıf kütüphanecileri kimlerdir?

2 / 18
YESÂRÎ EL-HAC AHMED ŞEVKİ EFENDİ

1810 yılında Fatih’te Macuncu Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Bosnalı Mustafa Efendi, Macuncu mahallesinin imamı, Fatih Camii kütüphanesinin hafız-ı kütübü idi.2 Hicri 1246 (1830/1831) yılında Cerrahi Asitanesi postnişini Abdulaziz Zihni Efendiden tac ve hırka giyerek icazet alan Ahmed Şevki Efendi, Çelebi M. Nureddin Efendi'nin vefatıyla boşalan Fatih, Yeşil Tekke sokağı, 33 numaradaki Ordu Tekkesi şeyhliğine 1831 yılında tayin olunmuştur. Hat sanatıyla ilgilenmiş, Saraçhane Mektebi hocalığının yanında babasından intikal eden Fatih Camii Kütüphanesi'nin hafız-ı kütüblüğünü de ömrünün sonuna kadar ifa etmiştir. 1875 yılı Mart ayında vefat eden Ahmed Şevki Efendi Sertarikzade Dergahı Şeyhi Abdullatif Fazlı Efendi tarafından gasledilmiş, cenaze namazı Fatih Camiinde kılınmış, Ordu Tekkesi haziresinde bani Şeyh Hafız Mustafa Efendinin soluna defnedilmiştir. 
1904’de yanan tekkenin arsası 1960’ların başında istimlak edilip üzerine bir kamu binası yaptırılması kararlaştırılınca haziredeki kabirler torunu Necdet Toköz’ün gayretleriyle Edirnekapısı dışında, Necatibey Kabristanı'ndaki Bosnalı Mustafa Efendinin kabri yanına nakledilmiştir.

YESÂRÎ EL-HAC AHMED ŞEVKİ EFENDİ

1810 yılında Fatih’te Macuncu Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Bosnalı Mustafa Efendi, Macuncu mahallesinin imamı, Fatih Camii kütüphanesinin hafız-ı kütübü idi.2 Hicri 1246 (1830/1831) yılında Cerrahi Asitanesi postnişini Abdulaziz Zihni Efendiden tac ve hırka giyerek icazet alan Ahmed Şevki Efendi, Çelebi M. Nureddin Efendi'nin vefatıyla boşalan Fatih, Yeşil Tekke sokağı, 33 numaradaki Ordu Tekkesi şeyhliğine 1831 yılında tayin olunmuştur. Hat sanatıyla ilgilenmiş, Saraçhane Mektebi hocalığının yanında babasından intikal eden Fatih Camii Kütüphanesi'nin hafız-ı kütüblüğünü de ömrünün sonuna kadar ifa etmiştir. 1875 yılı Mart ayında vefat eden Ahmed Şevki Efendi Sertarikzade Dergahı Şeyhi Abdullatif Fazlı Efendi tarafından gasledilmiş, cenaze namazı Fatih Camiinde kılınmış, Ordu Tekkesi haziresinde bani Şeyh Hafız Mustafa Efendinin soluna defnedilmiştir.
1904’de yanan tekkenin arsası 1960’ların başında istimlak edilip üzerine bir kamu binası yaptırılması kararlaştırılınca haziredeki kabirler torunu Necdet Toköz’ün gayretleriyle Edirnekapısı dışında, Necatibey Kabristanı'ndaki Bosnalı Mustafa Efendinin kabri yanına nakledilmiştir.

banner19

banner36