Vakfımız, Maraş'ta, derdi insan olan bir hizmet yeri

Anadolu'da Kültür Sanat söyleşileri çerçevesinde Maraş'ta faaliyet gösteren Saçaklızade Vakfı başkanı Ali Demirdöğen ile konuştuk.

Vakfımız, Maraş'ta, derdi insan olan bir hizmet yeri

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: //www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Bu çerçevede Maraş'ta faaliyet gösteren Saçaklızade Vakfı başkanı Ali Demirdöğen ile konuştuk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Saçaklızade Vakfı aslen Maraşlı olup Konya'da müftülük görevinde de bulunmuş İsmet Karaokur Hocaefendi ve ona eşlik eden bir grup gönüllü tarafından 92 yılında; Kahramanmaraş yerelinde fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç insanlara ayni ve nakdi yardımlarla destek olmak için kurulmuştur. Genel olarak; amaçlarını ve faaliyetlerini bir kaç kalemde şöyle sıralayabiliriz:

Vakıf bünyesinde bir aş evi kurmak ve muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtımı yapmak; fakir ve bakıma muhtaç olan hastalara muayene ve tedavi imkânları sağlamak, bu amaçla kurulmuş müesseseler ile işbirliği yapmak.

Kur'an kursları, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yurtlar ve öğrenim merkezleri açmak, bu öğrencilerin iskân, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, burs vermek, yarışmalar düzenlemek, konferans ve seminerler tertip etmek ve bu hususta hizmet veren kurumlara yardımcı olmak.

Bunun yanı sıra; vakıf kültürünün inşası için daha önce vakıf mülkü iken satış ve benzeri sebeplerle el değiştiren veya kaybolmaya yüz tutan vakıf mallarının yeniden amaçlarına uygun olarak halka kazandırılmasını sağlamak üzere planlamalar yapmaktır.

Saçaklızade Vakfı bugün itibari ile Kahramanmaraş genelinde 5.000 aileyi taramış, acil ihtiyaçlarını tespit etmiştir. 5000 aileye aşevlerimizden 365 gün iki öğün sıcak yemek, 500 aileye vakıf marketimizden alışveriş imkanı, 1000 aileye yakıt ve gıda yardımı, 60 üniversite öğrencisine burs temin edilmektedir. Vakfımız yaptığı hizmetlerden dolayı TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştür.

Kurumunuzda ne tür kültürel/sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Yıl içinde yaptığımız konferanslar, söyleşiler ve seminerlerle şehrimizin kültür ve sanat alanlarına da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Ahmet Taşgetiren, Hayrettin Karaman, Cevat Akşit, Ethem Cebecioğlu, Osman Nuri Topbaş gibi isimleri şehrimize davet ettik. Bununla birlikte ortaokullar arasında “Hz. Muhammed'in Hayatı” konulu kitap okuma yarışması, İsmet Karaokur anma gecesi ve yine Erdem Beyazıt adına anma gecesi ve ödüllü şiir okuma yarışması düzenlendi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen ve Saçaklızade Vakfı’na ait “Erdemli Gençlik Projemiz” var. Bunu hayata geçirmek üzere bir de gençlik merkezi açıldı.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Saçaklızade Vakfı'nın en önemli faaliyetlerinin başında eğitim geliyor. Okul öncesi eğitimden tutun da üniversiteye kadar, hatta üniversite de dâhil, her seviyede doğabilecek eğitimsel ihtiyaçlara cevap verebilme gayretindeyiz. Bu amaçla vakıf bünyesinde Gülen Çocuk Kreş Ve Anaokulu, yine anaokulundan liseye kadar her seviyede eğitim veren Özel Beyza Koleji, Ali Şirikçi Öğrenci Yurdu, kız ve erkek öğrenci evleri bir de gençlik merkezi bulunuyor. Saçaklızade Vakfı'nın eğitim misyonu milli-manevi değerlerini özümsemiş ve bununla birlikte modern dünyayı da çok iyi bilen nesiller yetiştirmektir. Kurumlarımızdaki etkinliklerin hedef kitlesi gençler olduğu için her faaliyetimize gençlerin katılımı yüksek düzeyde.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Saçaklızade Vakfı’nın kurumlarında çalışanların çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarında çalışan idari ve eğitim kadrosu vakfımızın yetiştirdiği gençlerden oluşmaktadır. Gençlik merkezi ve gıda bankası sorumluları da genç arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Ayrıca yemek dağıtımı, gıda bankası yardımlarının dağıtımında, konferans ve söyleşilerin organize edilmesinde yine gençler sorumluluk alıyorlar.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Bizce, sadece İstanbul, taşranın zıt olanını temsil ediyor. Şehir, bir insanlar topluluğundan, kamu hizmetlerinden caddeler, binalar, elektrik lambaları, tramvaylar, telefonlar, v.s., kurumlar ve idari aygıtlar toplamından (mahkemeler, hastaneler, okullar, polis ve muhtelif türde şehir görevlileri) fazla bir şeydir. Bilakis şehir, bir ruh halidir. Şehrin, kendine mahsus kültürü vardır . Dolayısıyla şehir, bir mekanda yoğunlaşmış yapı ve insan demek değildir. Bu birliktelikten oluşan yeni bir kültür ve değer yargıları, kentlerin görünmeyen ama hissedilen özellikleridir. Bu sebeple tabii ki taşrada faaliyet göstermenin artı ve eksi yönleri var. Özellikle bilim, sanat ve kültür faaliyetlerine uzak olmanın eksikliğini hissediyoruz. Bu eksikliği de yıl içinde yaptığımız konferanslarla gidermeye çalışıyoruz.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

İslami Yardım Derneği (İslamic Relief)’in Türkiye temsilciliği ile işbirliği yaparak Suudi Arabistan Krallığı’nın sponsor olduğu 500 adet gıda paketinin ve 2500 adet battaniyenin dağıtımına aracılık ettik.

İlimizde yaşayan ve okula devam etmeyen, kırsal kesimden il merkezine göç etmiş, sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı aileleri parçalanan ve ilgisizlik nedeniyle suç işleme riski altında bulunan, suça sürüklenen çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla yine ilimizde "Kahramanmaraş Umut Yıldızı Projesi" kapsamında Valilik, il Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte faaliyetler düzenledik.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Vakfımız tarafından Kişi Sevdiğiyle Beraberdir (İsmet Karaokur) ve Saçaklızadeler kitapları yayınlanmıştır.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/ yürüttüğünüz projeler var mı?

Biz vakfımızı derdi insan olan, şehrin düşünce ve kültür dünyasına katkıda bulunma sorumluluğunu taşıyan, eğitim ile ilgili sorumluluklarının farkında olan bir hizmet yeri olarak görüyoruz. 2012 yılında, Saçaklızade Vakfı'nın yetiştirmiş olduğu genç kuşak olarak, vakfın üzerlerine bulaştırdığı insana dair iddianın da bir tezahürü olan Erdem Düşünce ve Kültür Derneği'ni kurduk. Öteden beri birlikte okuyan, birlikte düşünen kişiler olarak memleketimiz insanına sahip çıkma ilhamını da vakıftan almış olmanın heyecanı ile şehrimizin değişik cemiyet ve meslekteki insanları ile birlikte periyodik okuma programları düzenledik, düzenlenmeye de devam ediyoruz. Amacımız ülkemizin düşünce, kültür ve edebiyat dünyasının sembol isimlerini yetiştiren şehrimizde düşüncenin, kültürün, edebiyatın, ilmin, irfanın zenginliğini hep gündemde tutmaktır.

Ayrıca, büyük değişim ve dönüşüm yaşadığımız şu süreçte insanlarımızı, düşünsel ve fikri kırılmalar ve zemin kaymalarına karşı; yerli düşünce ve kültürümüzün imkânları ile buluşturmak istiyoruz. Bu kaygı ve telaş ile şu son üç senede Yusuf Kaplan, Tahsin Görgün, Recep Şentürk, Akif Emre, Ömer Lekesiz, Atasoy Müftüoğlu, Abdurrahman Arslan, Mustafa Özel, Yasin Aktay gibi yerli düşünen aydın ve yazarlarımızı şehrimiz insanı ile buluşturduk.

İnsanımızı, memleketimizi, kültürümüzü önceleyecek ve bunları canlı tutacak yeni imkân ve fırsatlar üretmek zorundayız. Ülkemiz tarihteki büyük yürüyüşüne, kaderinin çağrısına cevap verecek ise bu sorumluluğun sadece siyaset kurumuna ya da ideal sahibi siyasetçilere değil, ülkesini, tarihini, medeniyetini, inancını ciddiye alan her bir Türkiyeli Müslüman’a ait olduğuna inanmaktayız. Bu sorumluluk ve ideale sahip insanların şehrimizden eksik olmaması için - ki bizim şehrimiz Anadolu’nun kültür ve medeniyet unsurlarını taşıyan şehirlerden biridir - vakıf camiamızdan öğretmen arkadaşlar görev yaptığı okullardan öğrencilerle okuma ve sohbet programları düzenliyorlar.

Amacımız, gençlerimize zamanın temel dinamiklerini ve Türkiye toplumunun tarihi köklerini anlayabilme kaygısı ve bu kökler üzerinde yeni bir geleceğin inşası için çalışabilme idealini kazandırmaktır. Şehrimizin gençleri ile bir araya gelerek; birlikte okuyarak ve bu okumaları sohbetle harmanlayarak gençlerimizin akıllarını kiraya vermeden bir şahsiyet olarak kendilerini inşa etmeleri, madden ve manen olgunlaşmaları, kimlik kazanma ve bilgi üretmeleri için elzem olan ilham noktalarına işaret etme niyetindeyiz. Bu toprakların asli geleneği ile yeniden temas kurma derdi ve çabasındaki siyasetçilerin açtığı sivil alanda insanı önceleyen emek, çaba ve gayretlerimizi çoğaltmayı inancımızın bir ölçüsü, derinliği olarak kabul etmekte ve bu çabalarımızı samimi kalarak artırmak niyetindeyiz.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

sacaklizadevakfi.org adlı sitemiz bulunmaktadır ve sürekli güncellenmektedir.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

Şehir: ‘İyi yaşamanın’, yaşamın hakkını vermenin yeri.

Kültür: İlim ve irfan sahibi olmak

Gençlik: Sağlam ve temiz bir toplumun vazgeçilmez bir unsuru.

 

Yasin Bostancı konuştu

Yayın Tarihi: 23 Haziran 2015 Salı 14:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2015, 11:20
YORUM EKLE

banner19

banner36