Tefsir ve hadis derslerimiz düzenli devam ediyor

'Anadolu'da Kültür Sanat' söyleşilerimize Mersin-Tarsus'ta faaliyet gösteren Erdemli İnsanlar Eğitim ve Dayanışma Derneği ile devam ediyoruz. dDernek başkanı Yılmaz Alınç ile konuştuk.

Tefsir ve hadis derslerimiz düzenli devam ediyor

Dünya Bizim olarak, Anadolu'da kültürel alanda neler yapılıyor, bir canlılık/ hareketlilik var mı, böyle bir canlılık varsa bu ülke sathında bir kültürel "ayaklanma"ya/ şahlanışa vesile olabilir mi, bunları masaya yatıralım istedik. Ve Anadolu'daki vakıf ve derneklerin kapılarını çaldık. (“Anadolu'da Kültür Sanat” üst başlıklı bu söyleşi dizimizin gerekçesi: http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=20544 )

Söyleşilerimize Mersin-Tarsus'ta faaliyet gösteren ErdemDer ile devam ediyoruz. ErdemDer (Erdemli İnsanlar Eğitim ve Dayanışma Derneği) aslında çok köklü bir dini ve kültürel tarihi olan ama günümüzde manevi dokusunun pek fazla hissedilemediği, kültürel faaliyetlerin cılız kaldığı Tarsus’ta erdemli birkaç insanın bir araya gelerek kurduğu bir dernek. Bütün zorluklara rağmen gençlere, öğrencilere hem maddi hem manevi destek olmak gibi bir gayeleri var. Aynı zamanda yoksullara, ihtiyaç sahiplerine de ellerini uzatıyorlar. Konferanslarla, sohbetlerle, pikniklerle manevi iklimi sürekli kılma cehtleri bıkmadan, usanmadan devam ediyor. ErdemDer’i daha yakından tanımak maksadıyla dernek başkanı Yılmaz Alınç Bey’e sorduk.

Vakfınız/derneğiniz hangi amaçlarla, ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Derneğimiz, bir sivil toplum kuruluşu mantığı çerçevesinde, sosyal, kültürel ve çevresel amaçlar doğrultusunda topluma yararlı hizmetler ortaya koymak için kurulmuştur. Irkına, rengine, mensubiyetine, kimliğine bakmadan herkese yardım etmek amaçlarımızdandır. Tarsus’ta dini ve manevi hayat alanında görülen boşluğu doldurmak gayesiyle 2010 yılında yola çıkan 7 kişilik bir ekip tarafından kurulmuştur. Ekibimiz aynı duygu, düşünce ve sorumluluğu her daim hissetmekte. Gönüllü katılım, insana ve yaşadığımız mekâna sorumluluk hissi bizi bir araya getiren katalizördür.

İnsan olmanın, daha doğrusu Müslüman olmanın bize yüklediği görevin farkındayız. Bu farkındalıkla hareket ediyoruz. Gönülleri kazanmak, insanlara faydalı olmak, gençleri iyi olana kanalize etme gayretinden ziyade herhangi bir hedefimiz yok. İnsanoğluna yaratılışındaki gayeyi ve güzelliği yeniden hatırlatmak için çalışıyoruz.

Kurumunuzda ne tür kültürel/sanatsal faaliyetler yapılmakta? Sürekli faaliyetleriniz neler?

Kurumumuzda şu ana kadar sanatsal faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Birincil ilgi alanımız eğitim. Faaliyetlerimizi bu alanda yoğunlaştırdığımızdan sanatsal faaliyetleri gündemimize çok fazla almadık. Kültürel alanda gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerimiz var. Rutin olarak tefsir derslerimiz, hadis derslerimiz, halk sohbetleri, hanımların çalışmaları ve sohbetler devam ediyor. İlköğretim öğrencilerimiz için evde karakter eğitimi düzenliyoruz. Bunlara ilaveten aile gezileri, piknikler, kermesler, konferanslar ve gençlere yönelik kültürel etkinlikler yapıyoruz. Sportif faaliyetlerimiz de söz konusu.

Etkinliklerinize gençlerin katılımı ne düzeyde?

Tarsus’un potansiyelini göze aldığımızda gençlerin katılımı orta düzeyde. Ayrıca pikniklerimize ve sportif faaliyetlerimize ilgi var.

Kurumunuzda gençlere çeşitli sorumluluklar da veriyor musunuz? Varsa, ne tür sorumluluklar alıyor gençler?

Gençler için çalışmalarımız orta seviyede. Her 15 günde bir “Erdemli Gençlik” buluşmaları gerçekleştirilerek farklı öğrencilerle tanışma imkânı buluyoruz. Bu buluşmada öğrenciler de birbirlerini tanıma fırsatı yakalıyorlar.

Matbu yayınlarınız (aylık bülten/dergi, kitap, vs.) var mı? Varsa neler?

Aylık bülten ve dergimiz yok.

İnternet siteniz var mı? Sürekli güncelleniyor mu?

www.tarsuserdemder.org.tr adıyla bir sitemiz mevcut. Sürekli güncelleniyor. Yaptığımız faaliyetleri düzenli olarak sitemize koyuyoruz.

Taşrada faaliyet gösteriyor oluşunuzun artıları/eksileri neler?

Nerede olursak olalım, sadece elimizdeki imkânları en iyi ve en uygun şekilde yaşadığımız coğrafyada kullanmaya çalışıyoruz. Her bölge ve beldenin zorlukları olduğu gibi kolaylıkları da var. Genelde bahsettiğimiz gibi Tarsus’ta İslami hassasiyetle hareket eden vakıf ve dernekler başka yerlere göre ekstra çaba harcamak durumunda. Çok çalışmak gerek. Yoruluyoruz ama bu yorgunluk kutlu bir yorgunluk.

Şehrinizde kamu kurumlarıyla ortak faaliyetler de yürütüyor musunuz? Varsa neler?

Kamu kurumlarıyla faaliyetlerimiz sık olmasa da birkaç gez gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz var. Özellikle ilköğretim 7. ve 8. sınıflar için sınavlara hazırlık kursları düzenliyoruz. Öğrencilerle kaynaşma ve onları geleceğe hazırlama açısından önemli bir faaliyet.

Şehrinize değer katma noktasında kendi kurumunuzu hangi noktada görüyorsunuz? Geliştirdiğiniz/yürüttüğünüz projeler var mı?

5 yıldır Erdemli İnsanlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Samimi gayretler her halükarda kazandırıyor. Biz de çok yoğun olmasa da tanınıyor ve biliniyoruz. İnsanlarla diyalog kuruyoruz. Şu an yaz okulu adı altında “Eğlenerek Öğreniyorum” projesi üzerinde çalışmamız var.

Şu üç kavramın sizin için ne anlam ifade ettiğini birer cümleyle açıklayabilir misiniz?

* Şehir: İçinde yaşadığımız, etkilediğimiz ve etkilendiğimiz yer. Düşünce ve inancın şekillendirdiği mekân.

* Kültür: İlim, ahlak, erdem ve hikmetle yoğrulan; bizi oluşturan değerlerin bütünü.

* Gençlik: Umudun, mücadelenin en güzel zamanları. Özgür, sorgulayıcı zamanlarımız…Muaz Ergü konuştu

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2015, 11:51
YORUM EKLE

banner19

banner13